Vận dụng 1 trang 52 Lịch Sử 11 sách Cánh diều

Xuất bản: 08/01/2024 - Tác giả:

Vận dụng 1 trang 52 Lịch Sử 11 sách Cánh diều: Trên cơ sở kiến thức đã học, rút ra những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam.

Cùng Đọc tài liệu đi vào chuẩn bị trước các câu hỏi trong nội dung Giải Lịch Sử 11 Bài 7: Khái quát về chiến tranh bảo vệ tổ quốc trong lịch sử Việt Nam - Cánh diều để có thể chuẩn bị sẵn sàng trước khi tới lớp các em nhé!

Câu hỏi:  Trên cơ sở kiến thức đã học, rút ra những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam. Những bài học lịch sử đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Trả lời:

Tham khảo:

- Một số bài học kinh nghiệm từ các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm:

+ Bài học về xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc: đoàn kết dân tộc là yếu tố đóng vai trò nền tảng, then chốt. Việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc thể hiện qua chính sách đoàn kết trong nội bộ tướng lĩnh, giữa tướng lĩnh và binh lính, giữa các tầng lớp nhân dân và các dân tộc....

+ Bài học về nghệ thuật quân sự: nổi bật là nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân; lấy ít địch nhiều, lấy nhỏ thắng lớn, lấy yếu chống mạnh; kết hợp giữa hoạt động quân sự, chính trị, ngoại giao và binh vận,...

- Giá trị của các bài học kinh nghiệm:

+ Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị, có vai trò đặc biệt quan trọng trong công cuộc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế - văn hóa; trong quá trình xây dựng và củng cố nền quốc phòng, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

+ Bài học lịch sử của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam cũng có giá trị đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến đổi.

Hoặc tham khảo thêm:

Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, dân tộc Việt Nam đã phải đối mặt với hàng loạt cuộc xâm lược của các thế lực ngoại bang. Dưới sự lãnh đạo của các vị anh hùng dân tộc, nhân dân ta đã anh dũng chiến đấu, giành thắng lợi vẻ vang, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Từ lịch sử chống ngoại xâm hào hùng ấy, chúng ta có thể rút ra những bài học lịch sử cơ bản sau:

- Bài học về tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam. Tinh thần yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước. Tinh thần yêu nước đã trở thành sức mạnh vô song, giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

- Bài học về sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định đến thắng lợi. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc được xây dựng trên cơ sở lòng yêu nước, tinh thần thống nhất ý chí, hành động của toàn dân tộc. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh vô địch, giúp dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

- Bài học về nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, dân tộc ta đã sáng tạo ra nhiều nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Các nghệ thuật quân sự đó đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của các cuộc kháng chiến.

Ý nghĩa của những bài học lịch sử đó đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Tiếp tục giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất cho thế hệ trẻ. Đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để xây dựng một thế hệ trẻ có bản lĩnh, có khả năng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, góp phần bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh vô địch, là nền tảng vững chắc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do đó, cần tiếp tục tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo của dân tộc Việt Nam. Nghệ thuật quân sự độc đáo, sáng tạo của dân tộc Việt Nam là tài sản vô giá, cần được phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

-/-

Trên đây là hướng dẫn trả lời câu hỏi: Trên cơ sở kiến thức đã học, rút ra những bài học lịch sử cơ bản từ lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam. Những bài học lịch sử đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?. Các em có thể xem thêm các câu hỏi liên quan phần Soạn sử 11 sách Cánh diều nữa nhé:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM