Vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống

Xuất bản: 28/03/2023 - Tác giả:

Viết đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống. Giúp học sinh có thêm tư liệu tham khảo để viết tốt bài tập làm văn 6.

Lễ hội truyền thống mang nét đẹp và truyền thống văn hóa của dân tộc. Vậy thế hệ trẻ có vai trò như thế nào trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống. Cùng Đọc tài liệu tham khảo những đoạn văn mẫu dưới đây giúp học sinh hiểu được vai trò của mình.

Đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống - Mẫu 1

Lễ hội truyền thống là tinh hoa là hồn cốt của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Là một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên giá trị vô giá của một quốc gia. Chính vì vậy, mỗi người dân đều cần xác định những ý thức, trách nhiệm kế thừa, bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa đó của mình, đặc biệt là thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập và phát triển nhanh như hiện nay. Để làm được điều đó, trước hết, thế hệ trẻ cần có thái độ nhận thức đúng đắn về nét đẹp, giá trị của các lễ hội truyền thống. Việc nhận thức đúng đắn, hiểu và từ đó giới trẻ sẽ yêu và càng thêm trân trọng nguồn gốc ra đời và ý nghĩa của từng lễ hội. Mỗi lễ hội của Việt Nam đều gắn với một ý nghĩa đặc biệt của đất nước mà chúng ta cần hiểu biết để có niềm tự hào về chúng. Như lễ hội làng Phù Đổng ra đời nhằm tưởng nhớ công ơn của các vị anh hùng có công với dân tộc ta trong thời vua Hùng. Thứ hai, người trẻ cần có thái độ kế thừa, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa đến từ những lễ hội. Chúng ta có thể tích cực tham gia lễ hội ở địa phương mình cũng như đọc thêm tài liệu về lễ hội truyền thống ở các nơi khác. Cuối cùng, người trẻ cần nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát triển các lễ hội truyền thống. Bên cạnh việc truyền bá trong nước thì tiềm lực của thế hệ trẻ hoàn toàn có đủ khả năng để mang những nét đẹp lễ hội của mình tuyệt vời ấy đi khắp thế giới. Nhờ có vậy, những bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam mới không bị xâm hại, thất truyền và biến mất mà được vinh danh và công nhận rộng rãi hơn nữa trên toàn cầu. Trên thực tế, bên cạnh những việc làm thể hiện cho sự bảo tồn các giá trị lễ hội vô cùng tích cực thì không khó gì để nhận thấy sự xâm hại, thất truyền và biến chất của những giá trị tốt đẹp ấy. Tóm lại, những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc đến từ những lễ hội truyền thống cần được bảo vệ và lưu truyền đến các thế hệ sau.

Đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống - Mẫu 2

Bên cạnh việc bảo vệ chủ quyên, mỗi quốc gia cũng cần quan tâm đến việc bảo tồn các lễ hội truyền thống để duy trì và phát triển suốt quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước. Lễ hội là một hoạt động văn hóa cộng đồng phổ biến và đậm đà bản sắc dân tộc, là một kho tàng vô giá trong di sản văn hóa phi vật thể, làm giàu và phát triển giá trị văn hóa của dân tộc. Lễ hội phản ánh các sinh hoạt, khát vọng và tài năng của nhân dân về nhiều mặt của đời sống; đồng thời, thông qua các lễ hội này, trí tuệ, đạo đức, tình cảm và sở thích thẩm mỹ của nhân dân được tỏa sáng. Với vai trò và ý nghĩa to lớn của lễ hội quyền thống đối với mỗi dân tộc đã đặt ra vấn đề về vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ lễ hội truyền thống. Thanh niên đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn lễ hội truyền thống của dân tộc, vì họ là lực lượng xung kích và sáng tạo. Thanh niên tham gia trực tiếp vào bảo vệ, giữ gìn, bổ sung, phát triển và quảng bá những giá trị bản sắc văn hóa dân tộc bằng cách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, ta cũng thấy một hiện tượng đáng lo ngại của giới trẻ nói chung và sinh viên nói riêng, đó là việc tiếp nhận văn hóa thế giới, hòa nhập các hoạt động văn hóa không phù hợp với truyền thống và phong tục của dân tộc. Nhiều sinh viên lãng phí thời gian với các trò chơi điện tử, trực tuyến có nhiều bạo lực, gây hại cho sức khỏe và thời gian học tập. Có những người đam mê các tác phẩm văn hóa không lành mạnh, độc hại, dẫn đến những hành vi thiếu đạo đức và vi phạm pháp luật. Họ lãng quên giá trị của truyền thống về cả vật chất và tinh thần và đánh giá cao các giá trị văn hóa ngoại nhập thông qua thần tượng và cách sống không phù hợp với nền văn hóa dân tộc. Những hành động này đã vô tình tác động xấu đến việc bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân tộc. Thế hệ trẻ cần nhận thức được vai trò và ý nghĩa của bản sắc dân tộc để nâng cao tinh thần gìn giữ những giá trị tốt đẹp này. Đồng thời, họ cần rèn luyện lối sống và các hành động tích cực phù hợp với truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc, bảo lưu và phát huy những giá trị riêng đậm đà bản sắc dân tộc. Bây giờ, giới trẻ hiện nay cần phải cố gắng phục hồi những trò chơi dân gian truyền thống, coi trọng tính đặc thù, độc đáo của mỗi loại hình lễ hội, tránh cào bằng đồng loạt dẫn đến sự nhàm chán trong hoạt động và sinh hoạt lễ hội. Khôi phục, giữ lại nét riêng của mỗi lễ hội, gắn với truyền thống của mỗi vùng, miền.

Đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống - Mẫu 3

Việt Nam được biết đến là đất nước nghìn năm văn hiến với nhiều bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, riêng biệt. Việc bảo vệ, giữ gìn và phát huy những bản sắc đó là trách nhiệm của mọi công dân nói chung đặc biệt là giới trẻ hiện nay. Bản sắc văn hóa dân tộc được hiểu là những giá trị truyền thống văn hóa riêng biệt vốn có của một vùng lãng thổ, một quốc gia đã có từ lâu đời được con người bảo vệ, giữ gìn và phát huy. Bản sắc văn hóa vô cùng quan trọng đối với mỗi quốc gia nói chung và đối với con người nói riêng. Có bản sắc văn hóa dân tộc, con người mới có thể phân biệt được vùng, miền, lãng thổ; từ đó có ý thức bảo vệ, giữ gìn quê hương, mảnh đất của mình và giúp nó phát triển bền đẹp, vững mạnh hơn. Có bản sắc văn hóa dân tộc, con người mới có sự giao lưu, hòa hợp với nhau trong cuộc sống thông qua những phong tục tập quán. Bả sắc văn hóa dân tộc quan trọng là thế, chúng ta không thể phủ nhận. Là những người công dân trẻ của đất nước, chúng ta cần có ý thức tìm tòi, học hỏi, tiếp thu những giá trị bản sắc văn hóa vốn có, từ đó có ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị đó ngày càng đẹp đẽ hơn, vươn xa hơn, không ngừng quảng bá đến bạn bè năm châu. Bên cạnh đó, ta cũng cần thẳng thắn phê phán, chỉ trích những người có lối sống lai căng, pha tạp, chạy theo những giá trị văn hóa phương tây mà bỏ quên đi truyền thống của quê hương, đất nước mình. Một lần được sống, hãy làm tròn bổn phận của một người công dân bằng cách giữ cho đất nước được trọn vẹn giá trị tốt đẹp đã được gây dựng từ trước. Đất nước này là của chúng ta, nền văn hóa này là của chúng ta, hãy sớm thức tỉnh và làm nhiều điều có ích hơn nữa để quê hương ngày càng giàu đẹp, vững mạnh hơn.

Đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống - Mẫu 4

Mỗi một quốc gia có một bản sắc văn hóa dân tộc riêng biệt. Là công dân của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, chúng ta cần có ý thức bảo vệ, gữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình. Bản sắc văn hóa dân tộc chính là những nét văn hóa từ lâu đời của dân tộc được truyền từ đời này sang đời khác đã trở thành những phong tục tập quán, những đặc trưng vùng miền của cả đất nước ta. Bên cạnh đó, bản sắc văn hóa dân tộc là những giá trị tạo nên sự khác biệt của mỗi quốc gia, sự phong phú trong lối sống, sinh hoạt tập thể của con người và tạo nên sự đa dạng màu sắc cho cuộc sống. Bản sắc văn hóa dân tộc hay cụ thể hơn là văn hóa vùng miền là nơi con người giao lưu văn hóa, cùng nhau tôn vinh vẻ đẹp của quê hương mình, cũng là nơi con người gắn kết với nhau, vui đùa chan hòa sau. Bản sắc văn hóa dân tộc là những đặc trưng về văn hóa của quốc gia đó, là nét làm cho đất nước mình không bị nhầm lẫn với bất kì đất nước nào khác. Mỗi cá nhân đặc biệt là học sinh chúng ta phải tìm hiểu những bản sắc văn hóa vốn có của dân tộc, giữ gìn và phát huy những giá trị đó với bạn bè năm châu. Ngoài ra, nhà trường cần tổ chức nhiều hơn những hoạt động để tuyên truyền, mang đến cho học sinh nguồn tri thức về bản sắc văn hóa dân tộc. Là một người học sinh, chúng ta cần phải đặt trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lên hàng đầu, tích cực trau dồi hiểu biết của mình về những giá trị văn hóa tốt đẹp của nước nhà. Mỗi người một hành động nhỏ tạo nên hiệu ứng lớn, mỗi chúng ta hãy thay đổi bản thân ngay từ hôm nay.

Đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống - Mẫu 5

Bản sắc văn hóa là thiêng liêng, quý giá, nó tạo nên nét đặc thù của mỗi dân tộc. Nó dược hình thành trong lịch sử lâu dài của một dân tộc, đúc kết tư kinh nghiệm sống, được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nó tồn tại tự nhiên, được biểu hiện ra bề ngoài nhưng cũng có thể ẩn sâu trong tâm hồn con người. Giữ gìn bản sắc văn hóa là một yêu cầu vừa lâu dài vừa cấp thiết. Cần phải có kế hoạch và giải pháp đổng bộ về bảo tồn về phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam. Trước hết, mỗi người cẩn nhận thức được văn hoá dân tộc là cội rễ bền vững của tâm hồn mỗi con người, không lớn lên và bám chắc vào cội rễ đó, mỗi con người chỉ còn là một cá nhân lạc loài giữa cộng đồng của mình. Đánh mất bản sắc riêng trong nến văn hoá của minh là đánh mất quá khứ, mất lịch sử, mất cội nguồn, sẽ bị hòa tan trong những nền văn hoá khác trong điều kiện giao lưu quốc tế mở rộng như hiện nay. Do vậy, việc tìm hiểu, giữ gìn những giá trị nhân văn trong văn hoá truyền thống chính là quá trình nhận chân những giá trị của dân tộc Việt nhằm giúp chúng ta tự tin hơn về những gì mình đá có, đang có và tiếp tục phát huy nó trong cuộc sống hiện tại.

Đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống - Mẫu 6

Đất nước ta đang trong thời kì hội nhập các nền văn hóa, kinh tế của nước ngoài. Kèm theo đó, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc là rất quan trọng. Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị gốc, căn bản, cốt lõi, tiêu biểu nhất, bản chất nhất, được hình thành và phát triển suốt quá trình phát triển đất nước, là nền tảng mang tính trường tồn, bền vững, mang tính dân tộc sâu sắc. Nó được biểu hiện ở nhiều phương diện: cách sống, lối sống, ăn ở, suy nghĩ. Vậy tại sao phải giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc? Vì bản sắc văn hóa dân tộc là một trong những giá trị tạo nên vị thế, nét đặc sắc riêng của dân tộc. Mà trong thời kì hội nhập, nền văn hóa dân tộc đã bị pha trộn khá nhiều. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam của một số bộ phận giới trẻ hiện nay là hoàn toàn sống với cái được gọi là “nền tảng mang tính trường tồn” như: lười biếng, lãng phí, bỏ bê học hành, chạy đua theo những dòng “mốt”, đua đòi. Những việc làm đó làm phai nhạt, dần đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc. Vậy nên thế hệ trẻ ngày nay cần trang bị cho mình những kiến thức toàn diện, tích cực tiếp thu khoa học kỹ thuật. Luôn đề cao văn hóa dân tộc, giữ gìn những truyền thống văn hóa tốt đẹp, không bắt chước van hóa dân tộc nước ngoài. Cần tạo ra một môi trường văn hóa lành mạnh, mang đậm đà bản sắc dân tộc. Biết tiết kiệm, trân trọng giá trị lao động và đặc biệt là cần xây dựng cho mình lối sống giản dị cao đẹp. Theo đó, học sinh cần có ý thức học hỏi, rèn luyện để không ngừng tạo lập cho mình một phong cách sống, phong cách học tập, làm việc cao đẹp, phì hợp với yêu cầu của cuộc sống ngày nay, đặc biệt giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc không bị mai một dần.

Đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống - Mẫu 7

Trong bối cảnh hòa nhập vào nền kinh tế thị trường và mở cửa hội nhập quốc tế hiện nay, vai trò vị trí của bản sắc văn hóa dân tộc càng được khẳng định hơn nữa và gắn bó mật thiết với trách nhiệm của thế hệ trẻ. Là những chủ nhân tương lai của đất nước, thế hệ thanh thiếu niên học sinh Việt Nam đã và đang phát huy bản sắc dân tộc bằng những việc làm tích cực. Mặc dù có sự du nhập và tác động từ văn hóa nước ngoài nhưng không ít bạn trẻ vẫn tìm về với những giá trị truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc như những trò chơi dân gian, những loại hình văn hóa dân gian như ca trù, nhã nhạc cung đình,…, đặc biệt là không ngần ngại quảng bá hình ảnh của Việt Nam ra thế giới. Trong phần thi về Trang phục dân tộc, Hoa hậu H’Hen Niê đã tỏa sáng với bộ quốc phục được lấy cảm hứng từ những chiếc bánh mì, mang theo niềm tự hào về thành tựu nông nghiệp của nước ta trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong xã hội hiện nay, chúng ta vẫn dễ dàng bắt gặp những thanh niên với lối sống xa rời bản sắc dân tộc. Họ thờ ơ với những giá trị truyền thống ở cả vật chất cũng như tinh thần; và đề cao những giá trị văn hóa du nhập ở nước ngoài qua sự thần tượng, sính ngoại vượt ngưỡng cho phép. Thế hệ trẻ cần ý thức được vai trò, ý nghĩa của bản sắc dân tộc để nâng cao tinh thần gìn giữ những giá trị tốt đẹp này. Đồng thời, cần rèn luyện lối sống, những hành động tích cực phù hợp với những truyền thống đạo lí tốt đẹp của dân tộc, bảo lưu, phát huy những giá trị riêng đậm đà bản sắc dân tộc. Chúng ta còn cần lên án, phê phán những hành vi làm mai một bản sắc dân tộc, và có thái độ đấu tranh mạnh mẽ để bài trừ và tẩy chay những hoạt động văn hóa không lành mạnh đang lan truyền với tốc độ chóng mặt trong xã hội hiện nay.

Đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống - Mẫu 8

Trong thời kỳ hội nhập khu vực và toàn cầu về kinh tế, văn hóa và tất cả mọi lĩnh vực, chúng ta cần xác định những gì là bản sắc, là nét riêng của mình để giữ gìn, phát huy để cùng với các quốc gia, dân tộc khác trên thế giới làm giàu kho tàng văn hóa nhân loại. Văn hoá dân tộc Việt Nam ưa chuộng sự giản dị nhưng hết sức tinh tế và sâu sắc. Chính truyền thống văn hoá làm nên cội nguồn, gốc rễ cho dân tộc, từ đó hình thành nên ở con người Việt Nam lòng tự hào, tự tôn dân tộc, một niềm tin mãnh liệt vào tương lai. Vì thế, nếu chúng ta không có ý thức giữ gìn bản sắc văn hoá của chính dân tộc mình thì tự chúng ta sẽ làm mất đi vị thể riêng của mình, sẽ bị hoà tan vào những nền văn hoá khác trên thế giới. Có những thứ khi đã mất đi ta vẫn có thể lấy lại được nhưng có những điều nếu không níu giữ thì nó sẽ tuột khỏi tay ta mãi mãi. Từ những bài học của tiền nhân, chúng ta thấy rõ cái gì là tinh hoa của nhân loại, cần du nhập, chúng ta sẵn sàng nhập vào để làm phong phú thêm đời sống vật chất và tinh thần của mình. Những cái gì là của riêng ta, nhưng nếu rườm rà, không phù hợp với sự phát triển thì chúng ta cũng cần mạnh dạn xóa bỏ (như chuyện búi tó củ hành, chuyện nhuộm răng đen, chuyện mặc yếm, vấn khăn mỏ quạ…). Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa thời hội nhập là công việc của mọi nhà, của mọi người và toàn xã hội. Nhưng trước hết, đó là trách nhiệm của những người quản lý và các chuyên gia văn hóa. Mỗi người chúng ta hãy có ý thức giữ gìn những nét đẹp văn hoá của dân tộc mình, đặc biệt là thế hệ trẻ ngày nay. Việc giữ gìn truyền thống văn hoá phải bắt đầu từ việc giữ gìn truyền thống của mỗi gia đình, mồi địa phương, vùng miền cụ thể. Và mỗi nét đặc sắc trong văn hoá của hơn năm mươi dân tộc anh em sẽ làm nên một nền văn hoá Việt Nam đa dạng, đậm đà bản sắc.

Đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống - Mẫu 9

Con người không tự dưng mà khôn lớn, mà trưởng thành cả về thể chất và tinh thần. Chúng ta cần trải qua quá trình tôi luyện bản thân và học hỏi nhiều điều hay lẽ phải từ cuộc sống, từ xã hội, đặc biệt là từ những bản sắc văn hóa dân tộc. Chính vì thế, người trẻ chúng ta cần có trách nhiệm trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Bản sắc văn hóa dân tộc là những nét văn hóa từ lâu đời của dân tộc được truyền từ đời này sang đời khác đã trở thành những phong tục tập quán, những đặc trưng vùng miền của cả đất nước ta. Bản sắc văn hóa dân tộc là những giá trị tạo nên sự khác biệt của mỗi quốc gia, sự phong phú trong lối sống, sinh hoạt tập thể của con người và tạo nên sự đa dạng màu sắc cho cuộc sống. Trước hết, bản sắc văn hóa chính là hồn cốt của dân tộc. Một dân tộc có giữ gìn được bản sắc văn hóa mới có thể giữ được đất nước, mới giúp cho đất nước mình không bị lẫn với bất kì nơi nào trên thế giới. Trong hàng trăm quốc gia trên thế giới, thì bản sắc văn hóa chính là cái riêng biệt, không thể trộn lẫn với bất kỳ nơi nào khác. Bản sắc văn hóa dân tộc còn đem lại những lợi ích to lớn, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của đất nước. Nó không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn con người mà còn là tài nguyên thu hút một lượng khách du lịch rất lớn trên thế giới – những người yêu thích du lịch, khám phá văn hóa đến với Việt Nam. Đây là cơ hội rất lớn để phát triển đất nước và giúp đất nước hội nhập. Chúng ta – thế hệ được kế thừa những bản sắc văn hóa tốt đẹp đó cần phải có ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị đó với bạn bè năm châu. Ngoài ra, ta cũng cần phải đặt trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc lên hàng đầu, tích cực trau dồi hiểu biết của mình về những giá trị văn hóa tốt đẹp của nước nhà. Hãy cùng chung tay vì một đất nước giàu đẹp, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

-/-

Hy vọng với những bài văn mẫu "Viết đoạn văn trình bày vai trò của thế hệ trẻ trong việc bảo tồn lễ hội truyền thống." mà Đọc tài liệu tổng hợp, gửi tới các em trên đây cùng trọn bộ văn mẫu lớp 6 sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tốt Ngữ Văn 6!

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM