Unit 9 Video Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 27/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 9 Video trang 99 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 9 Video tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9 Video

BEFORE YOU WATCH

Circle the correct answer. Who do you think took the photo of the lions below?

a. a photographer

b. a remote-controlled car

c. an animal

Dịch

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. Bạn nghĩ ai đã chụp bức ảnh những chú sư tử dưới đây?

a. một nhiếp ảnh gia

b. một chiếc ô tô điều khiển từ xa

C. một con vật

Answer

b. a remote-controlled car

WHILE YOU WATCH

A. Check your answer to the Before you watch question.

Dịch

Kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi Trước khi bạn xem.

B. Watch the video again. Complete the information below using the words in the labels

Unit 9 Video Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Chris Mclennan puts the ____ in small car. This small car is also called a ____. Mclennan is using a ____ to control the car. The car is taking photographs of lions in the wild

Answer

1. Camera

2. buggy

3. remote control

Dịch

Xem lại video. Hoàn thành thông tin bên dưới bằng cách sử dụng các từ đã cho.

Chris Mclennan đặt máy ảnh trong một chiếc ô tô nhỏ. Loại xe nhỏ này còn được gọi là xe lôi. Mclennan đang sử dụng điều khiển từ xa để điều khiển chiếc xe. Xe đang chụp ảnh sư tử trong tự nhiên

AFTER YOU WATCH

Talk with a partner. Describe the car to a partner. What photographs can you take with a car like this?

Dịch

Nói chuyện với bạn. Mô tả chiếc xe cho một người bạn. Bạn có thể chụp ảnh gì với một chiếc xe như thế này?

Answer

Học sinh tự thực hành

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 9 Explore English: What are you doing? - Video do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM