Unit 9 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 24/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 9 The Real World trang 94 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 9 The Real World tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9 The Real World

A. Look at the photo below and the caption. What’s a “microrobot”?

Unit 9 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

a. a small robot

b. a flying robot

c. a robot that looks like a bee

Dịch

Nhìn vào bức tranh dưới cũng như là dòng ghi chú. “ Microrobot” là gì?

Answer

a. a small robot

B. Listen to the article about Robert Wood. Then answer the following questions.

1. Wood is also a (professor / student).

2. PoboBees are the size of a (bird / fly).

3. PoboBees can (go into dangerous places / help in cooking food).

4. Milibots are some of the (fastest / smallest) robots in the world.

Dịch

Nghe bài báo nói về Robert Wood. Sau đó, trả lời các câu hỏi sau

1. Wood cũng là một (giáo sư / sinh viên).

2. PoboBees có kích thước bằng một (chim / ruồi).

3. PoboBees có thể (đi vào những nơi nguy hiểm / giúp nấu thức ăn).

4. Milibots là một số robot (nhanh nhất / nhỏ nhất) trên thế giới.

Answer

1. professor

2. fly

3. go into dangerous places

4. fastest

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 9 Explore English: What are you doing? - The Real World do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM