Unit 9 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 9 The Real World trang 94 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 9 The Real World tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9 The Real World

A. Look at the photo below and the caption. What’s a “microrobot”?

Unit 9 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

a. a small robot

b. a flying robot

c. a robot that looks like a bee

Dịch

Nhìn vào bức tranh dưới cũng như là dòng ghi chú. “ Microrobot” là gì?

Answer

a. a small robot

B. Listen to the article about Robert Wood. Then answer the following questions.

1. Wood is also a (professor / student).

2. PoboBees are the size of a (bird / fly).

3. PoboBees can (go into dangerous places / help in cooking food).

4. Milibots are some of the (fastest / smallest) robots in the world.

Dịch

Nghe bài báo nói về Robert Wood. Sau đó, trả lời các câu hỏi sau

1. Wood cũng là một (giáo sư / sinh viên).

2. PoboBees có kích thước bằng một (chim / ruồi).

3. PoboBees có thể (đi vào những nơi nguy hiểm / giúp nấu thức ăn).

4. Milibots là một số robot (nhanh nhất / nhỏ nhất) trên thế giới.

Answer

1. professor

2. fly

3. go into dangerous places

4. fastest

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 9 Explore English: What are you doing? - The Real World do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cập nhật ngày 24/12/2021 - Tác giả: Cao Linh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM