Unit 9 Reading Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 24/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 9 Reading trang 96 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 9 Reading tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9 Reading

HOW SELF-DRIVING CARS ARE CHANGING THE FUTURE.

Can you imagine a car without a driver? In some places, this is quickly becoming a reality. Countries such as Finland and Singapore are studying how to use self-driving cars as public transportation. Some shuttle buses and many subway trains are already using self-driving technology to move people around town. Companies are researching how to make self-driving cars safe and convenient for everyone, and they're hoping to bring this technology to the public by 2035. By then, people won't need their own vehicles.

Instead, they will be able to “share” a car, which will take them to their home or office, and then continue to pick up another person. These shared self-driving cars will spend less time parked than regular cars, so some businesses are changing their parking lots into green parks or event spaces. Best of all, we'll spend less time in cars—map apps are already making our journeys faster, and self-driving technology could make them even faster.

Dịch

XE TỰ LÁI SẼ THAY ĐỔI TƯƠNG LAI NHƯ THẾ NÀO.

Bạn có thể tưởng tượng một chiếc xe không có người lái không? Ở một số nơi, điều này đang nhanh chóng trở thành hiện thực. Các quốc gia như Phần Lan và Singapore đang nghiên cứu cách sử dụng ô tô tự lái làm phương tiện giao thông công cộng. Một số xe buýt  và nhiều tàu điện ngầm đã sử dụng công nghệ tự lái để di để chở mọi người đi xung quanh thị trấn. Các công ty đang nghiên cứu cách tạo ra những chiếc xe tự lái an toàn và thuận tiện cho mọi người, và họ hy vọng sẽ đưa công nghệ này đến với công chúng vào năm 2035. Khi đó, mọi người sẽ không cần đến phương tiện của riêng mình.

Thay vào đó, họ sẽ có thể “đi chung” một chiếc xe, những chiếc xe đó sẽ đưa họ đến nhà hoặc văn phòng của họ, và sau đó tiếp tục đón người khác. Những chiếc xe tự lái dùng chung này sẽ tốn ít thời gian đỗ hơn những chiếc xe thông thường, vì vậy một số doanh nghiệp đang chuyển bãi đậu xe thành công viên cây xanh hoặc không gian tổ chức sự kiện. Hơn hết, chúng ta sẽ dành ít thời gian hơn ở trên ô tô — các ứng dụng bản đồ đã giúp hành trình của chúng ta nhanh hơn và công nghệ tự lái thậm chí có thể giúp chúng nhanh hơn nữa.

A. Look at the photo and scan the article. What's special about this vehicle?

Unit 9 Reading Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Dịch

Nhìn vào bức ảnh và đọc nhanh bài khóa. Điều gì đặc biệt về loại phương tiện giao thông này

Answer

It doesn't need a driver

B. Read the title. What do you think the title means? 

Dịch

Đọc tiêu đề. Bạn nghĩ tiêu đề có nghĩ là gì?

Answer

I think the title means that with a development of transportation, it will be more convenient for people to transport.

C. Read quickly. Underline the types of transportation that are mentioned.

Dịch

Đọc nhanh. Gạch chân các loại phương tiện di chuyển được đề cập đến trong bài

Answer

  • car (xe ô tô)
  • self-driving cars (ô tô tự lái)
  • shuttle buses (xe buýt đưa đón)
  • subway trains (tàu điện ngầm)
  • vehicles (xe cộ)
  • regular cars (ô tô thông thường)

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 9 Explore English: What are you doing? - Reading do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM