Unit 9 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 9 Preview trang 91 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 9 Preview tiếng Anh 6 Explore English sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9 Preview

A. Listen. Number what each person is doing in order you hear them (1-6)

Unit 9 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

Dịch

Nghe. Đánh số việc mà mỗi người đang làm theo thứ tự mà bạn nghe được từ 1 đến 6

Answer

1 - texting

2 - calling a friend

3 - checking email

4 - taking a photo

5 - chatting

6 - playing a game

B. How techie are you? Complete the survey on the page 135 and see your results

Unit 9 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 2

Dịch

Bạn có phải là người dành thời gian vào các thiết bị công nghệ hay không. Hoàn thành bài khảo sát ở trang 135 và xem kết quả

Answer

In one day how many0-23-67 or more
…. texts do you send?
… games do you play?
… hours do you spend on your laptop?
… times do you check your email?
… friends do you chat online?
… phone calls do you make?

C. Talk with a partner and compare the results

Dịch

Nói với bạn và so sánh đáp án

Answer

1.

A: I spend more than 3 hours play game a day.

B. Wow! Really? I make more than 1 hours a day.

2.

A: I spend 5 minutes check my email a day

B: Really? I spend more than 30 minutes a day.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 9 Explore English: What are you doing? - Preview do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cập nhật ngày 24/12/2021 - Tác giả: Cao Linh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM