Unit 9 lớp 6 Getting Started trang 26 SGK Tiếng Anh

Xuất bản: 18/12/2019 - Tác giả:

Unit 9 lớp 6 Getting Started được biên soạn chi tiết bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 26 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 2

Unit 9 lớp 6 Getting Started trang 26 hình 1

Hướng dẫn trả lời Unit 9 lớp 6 Getting Started trang 26 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Getting Started Unit 9 lớp 6 Cities of the world để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Unit 9 lớp 6 Getting Started

Bài 1

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)

Click tại đây để nghe:


WHAT NICE PHOTOS!

Mai: What nice photos! Have you been to all these places?

Tom: Yes, I've been to most of them. This is Rio de Janeiro. It's an exciting city, but sometimes it's very hot.

Mai: Is the weather there hotter than in Sydney? 
Tom: Oh yes! Sydney isn't so hot. I've been to the beaches there many times with my family. They're the cleanest and the most beautiful in the world!

Mai: Is this London? What bad weather!

Tom: Yes, we've been there twice. Can you see Big Ben? There are also modern buildings, like this egg-shaped building...

Mai: And this must be Times Square in New York.

Tom: Yes! I've never been there. This photo is from my brother. It looks great, doesn't it?

Tạm dịch:

Mai: Những bức hình thật đẹp! Bạn đã từng đến những nơi này chưa?

Tom: Rồi, mình từng đến hầu hết những nơi đó. Đây là Rio de Janeiro. Nó là một thành phố thú vị nhưng đôi khi rất nóng.

Mai: Thời tiết ở đó nóng hơn ở Sydney không?

Tom: Nóng hơn! Sydney không quá nóng. Mình từng đến bãi biển ở đó nhiều lần cùng gia đình. Chúng là thành phố sạch và đẹp nhất trên thế giới.

Mai: Đây là London phải không? Thời tiết tệ nhỉ!

Tom: Vâng, chúng mình từng đến đó hai lần. Bạn có thấy tháp Big Bang không? Cũng có những tòa nhà hiện đại, như tòa nhà hình quả trứng...

Mai: Và đây chắc là Quảng trường Thời Đại ở New York.

Tom: Đúng thế! Mình chưa bao giờ đến đó. Bức ảnh này là anh trai mình gửi. Nó trông thật tuyệt phải không nào?

» Bài trước: Unit 9 lớp 6 Vocabulary

Bài 2

Task 2. Read the conversation again. Then tick True or False.

(Đọc bài đàm thoại lại lần nữa. Sau đó viết T nếu đúng, viết F nếu sai trong các câu sau.)

Unit 9 lớp 6 Getting Started trang 26 hình 2

Hướng dẫn giải:

1. F

=> They are looking at the photos on the computer.

Tạm dịch: 

Tom và Mai đang đọc một quyển sách.

=> Họ đang nhìn hình trên máy vi tính.

2. F

=> Tom has been to most of the cities.

Tạm dịch:

Tom đã từng đến tất cả 4 thành phô.

=> Tom đã dến hầu hết các thành phố.

3. T

Tạm dịch: Tom từng đến Sydney nhiều lần.

4. F

=> There are modern buildings in London as well.

Tạm dịch: 

Tất cả các tòa nhà ở London đều cũ.

=> Cũng có nhiều tòa nhà hiện dại ở London.

5. F

=> Tom has never been to New York. The photo is from his brother.

Tạm dịch:

Tom đã chụp nhiều hình về Quảng trường Thời Đại.

=> Tom chưa bao giờ đến New York. Bức ảnh là của anh trai cậu ấy.

Bài 3

Task 3. Name the continents

(Gọi tên những lục địa.)

Unit 9 lớp 6 Getting Started trang 26 hình 4

Hướng dẫn giải:

1. Asia: châu Á

2. Europ: châu Âu

3. Africa: châu Phi

4. North America: Bắc Mỹ

5 South America: Nam Mỹ

6. Australia: Úc

7 Antarctic: Nam Cực

Bài 4

Task 4. Match the words in the blue box to the names of the places in the yellow box.

(Nối những từ trong khung màu xanh với tên của các nơi cho phù hợp.)

Unit 9 lớp 6 Getting Started trang 26 hình 5

Hướng dẫn giải:

a. continent : Asia , Africa

Tạm dịch: lục địa: châu Á, châu Phi

b. country: Sweden , the USA

Tạm dịch: quốc gia: Thụy Điển, Mỹ

c. cities: Nha Trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam!

Tạm dịch: thành phố: Nha Trang, Liverpool, Ha Noi, Amsterdam!

d. capital : Ha Noi, Amsterdam

Tạm dịch: thủ đô: Ha Noi, Amsterdam

e. place of interest : Ben Thanh Market , the Louvre

Tạm dịch: nơi thú vị: chợ Bến Thành, bảo tàng Louvre

Bài 5

Task5. Game: Around the world

(Trò chơi: vòng quanh thế giới)

In groups of four, choose a country and ask your friends the questions below (and any others you can think of)

(Trong nhóm gồm 4 người, chọn một quốc gia và hỏi bạn bè của em những câu hỏi bên dưới (và bất kỳ những câu hỏi nào khác mà em có thể nghĩ đến).)

In groups of four, choose a country and ask your friends the questions below (and any others you can think of)

  • Which continent is it in?
  • What is its capital?
  • What are its major cities?
  • What is it famous for?

The person who has the most correct answers is the winner.

Hướng dẫn giải:

Korea

-       It’s in Asia continent

-       Its capital is Seoul.

-       They are Busan, Yongi-Kongju...

-       It’s famous for beautiful landscape, fashion, music, drama...

Tạm dịch:

Hàn Quốc:

-       Nó thuộc lục địa nào?

Nó thuộc lục địa châu Á.

-       Thủ đô của nó là gì?

Thủ đô của nó là Seoul.

-       Những thành phố chính của nó?

Chúng là thành phô' Busan, Yongi- Kongju,..

-       Nó nổi tiếng về gì?

Nó nổi tiếng về phong cảnh đẹp, thời trang, âm nhạc, kịch...

» Bài tiếp theo: Unit 9 lớp 6 A Closer Look 1

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Getting Started Unit 9 lớp 6. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM