Unit 9 lớp 12 writing trang 53 sách mới

Xuất bản ngày 15/03/2022 - Tác giả:

Unit 9 lớp 12 writing trang 53 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 Unit 9: Choosing A Career - Lựa chọn nghề nghiệp khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Unit 9 lớp 12 trang 53 sách mới như sau:

Hướng dẫn làm Unit 9 lớp 12 writing trang 53 chi tiết

Applying for a job (Ứng tuyển một công việc)

1. Read the job application letter and write the numbers ( 1-8) next to the letters (a-h) to show the correct components of the letter.

(Đọc lá thư xin việc và viết các số (1 -8) bên cạnh các chữ cái (a-h) để hiển thị các thành phần chính xác của bức thư.)

Trả lời

2 - a. date (ngày)

6 - b. applicant's personal qualities (phẩm chất cá nhân ứng viên)

1 - c. recipient's address (địa chỉ người nhận)

3 - d. applicant's address (địa chỉ người gửi)

5 - e. applicant's work experience (kinh nghiệm làm việc của ứng viên)

8 - f. applicant's signature and full name (chữ ký và họ tên của người nộp đơn)

7 - g. when the applicant is available for an interview and to start work (khi nào người nộp đơn có thể phỏng vấn và bắt đầu làm việc)

4 - h. what the job is and where the applicant saw the job advertisement (công việc là gì và nơi người ứng tuyển nhìn thấy quảng cáo công việc)

Tạm dịch:

Quản lý cửa hàng lưu niệm

755 phố Giảng Võ, Hà Nội

618 Tây Sơn, Hà Nội

20 tháng 5 ...

Dear Sir hoặc Madam,

Tôi viết thư trả lời bài đăng quảng cáo của một trợ lý bán hàng bán thời gian cho anh/chị trên Findingjobs.com.

Mùa hè năm ngoái, tôi làm việc vị trí trợ lý cửa hàng trong 5 tuần tại một cửa hàng địa phương bán quần áo truyền thống Việt Nam trong khu du lịch. Nhiệm vụ của tôi là phục vụ khách hàng, bao gồm du khách nước ngoài, giao hàng, và trả lời điện thoại.

Tôi nghĩ rằng tôi đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi cũng có thể nói tiếng Anh lưu loát. Nếu được yêu cầu, tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cửa hàng quần áo.

Tôi xin được biết ơn khi có cơ hội đến thăm cửa hàng của anh / chị và thảo luận về đơn của tôi với bạn một cách trực tiếp. Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào trong tuần. Nếu đơn đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có mặt để bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 6. Xin vui lòng xem CV của tôi được đính kèm với bức thư này.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh/chị.

Trân trọng,

Trang

Lê Thu Trang

2. Read the job advertisement. Make a list of the qualities and experience you may need for the job. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Tạo một danh sách những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc.)

Trả lời

The qualities and experience you may need for the job:

(Những phẩm chất và kinh nghiệm bạn có thể cần cho công việc)

+ worked for a local travel agency last summer

(đã làm việc cho một công ty du lịch địa phương vào mùa hè năm ngoái)

+ trustworthy, confident, hard-working, and enthusiastic

(đáng tin cậy, tự tin, chăm chỉ và nhiệt tình)

+ can speak English fluently

(có thể nói tiếng Anh lưu loát)

+ can work for long hours

(có thể làm việc trong nhiều giờ)

3. Write a letter of around 180 words applying for the job in the advert in 2. Include all the letter components in 1 and follow the writing plan below. (Viết một bức thư khoảng 180 từ nộp đơn xin công việc trong quảng cáo trong 2. Bao gồm tất cả các thành phần ký tự trong 1 và làm theo kế hoạch bằng văn bản dưới đây.)

Gợi ý:

The Manager                 745 Le Loi Rd

Sunflower Hotel             Da Nang

610 Bach Dang Rd, Da Nang

16 March 2022

Dear Sir or Madam,

I am writing in response to your advertisement in last Saturday's Viet Nam News for a young and enthusiastic receptionist.

Last summer, I worked as a tour guide for six weeks for a small travel agency in Da Nang. My responsibilities included giving information to visitors, accompanying foreign tourists on trips throughout Viet Nam, and answering the phone.

I consider myself to be trustworthy, hard­working and enthusiastic. I can speak English fluently and can work as an interpreter. In addition, I can work for long hours if required.

I can provide references from the travel agency.

I would really like to visit your hotel and discuss my application with you in person.

I am available for an interview on any afternoon.

If my application is successful, I will be able to start work from the 15th of August when I finish my exams. I am enclosing my CV with this letter.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Nguyen Van Nam

Tạm dịch:

Quản lý

Khách sạn Sunflower

610 Bạch Đằng, Đà Nẵng         745 Lê Lợi

Ngày 16 tháng 3, 2022              Đà Nẵng

Dear Sir /Madam,

Tôi viết thư để đáp lại lời quảng cáo của anh/ chị tuyển dụng một nhân viên tiếp tân trẻ và nhiệt tình trên tin tức Việt Nam cuối tuần trước.

Mùa hè năm ngoái, tôi đã làm một hướng dẫn viên du lịch trong sáu tuần cho một đại lý du lịch nhỏ ở Đà Nẵng. Nhiệm vụ của tôi là cung cấp thông tin cho khách tham quan, đi cùng khách du lịch nước ngoài trên các chuyến đi khắp Việt Nam, và trả lời điện thoại.

Tôi tự coi mình là người đáng tin cậy, chăm chỉ và nhiệt tình. Tôi có thể nói tiếng Anh lưu loát và có thể làm thông dịch viên. Ngoài ra, tôi có thể làm việc trong nhiều giờ. Nếu được yêu cầu, Tôi có thể cung cấp tài liệu tham khảo từ cơ quan du lịch.

Tôi thực sự muốn đến thăm khách sạn của anh/chị và nói rõ hơn về hồ sơ của tôi.

Tôi có thể đến phỏng vấn bất cứ buổi chiều nào.

Nếu hồ sơ đăng ký của tôi thành công, tôi sẽ có thể bắt đầu làm việc từ ngày 15 tháng 8 khi tôi hoàn thành các kỳ thi. Tôi đính kèm CV với lá thư.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ anh / chị.

Trân trọng,

Nguyễn Văn Nam

Nguồn: Sưu tầm và tổng hợp.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Unit 9 lớp 12 writing trang 53 mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM