Unit 9 lớp 12 Từ vựng sách mới

Xuất bản ngày 09/02/2022 - Tác giả:

Unit 9 lớp 12 Từ vựng với tổng hợp tất cả từ mới bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới nhất của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 9 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Unit 9 lớp 12 Từ vựng

Bảng từ mới Unit 9 lớp 12
Từ vựngDịch nghĩa
advice /ədˈvaɪs/(n)lời khuyên
ambition /æmˈbɪʃn/(n)hoài bão, khát vọng, tham vọng
be in touch withliên lạc với
career (n)nghề, nghề nghiệp, sự nghiệp
career adviserngười cố vấn nghề nghiệp
come up with /tʌtʃ/tìm thấy/ nảy ra ( ý tưởng/ giải pháp)
cut down oncắt giảm ( biên chế, số lượng)
dishwasher /ˈdɪʃwɒʃə(r)/ (n)người rửa bát đĩa, máy rửa bát đĩa
downside /ˈdaʊnsaɪd/(n)mặt trái/ bất lợi
drop in onghé thăm
drop out ofbỏ ( học, nghề,...)
fascinating /ˈfæsɪneɪtɪŋ/ (a)có sức hấp dẫn hoặc quyến rũ lớn
get on withsống hòa thuận với
get to grips withbắt đầu giải quyết ( một vấn đề khó)
keep up withtheo kịp, đuổi kịp
look forward to /ˈfɔːwəd/chờ đợi, trông đợi
mature /məˈtʃʊə(r)/(a)trưởng thành
paperwork /ˈpeɪpəwɜːk/(n)công việc giấy tờ, văn phòng
pursue /pəˈsjuː/(v)theo đuổi, tiếp tục
put up withchịu đựng
rewarding /rɪˈwɔːdɪŋ/ (a)bõ công, đáng công, thỏa đáng
run out ofhết, cạn kiệt ( tiền, năng lượng,...)
secure /sɪˈkjʊə(r)/(v)giành được, đạt được
shadow /ˈʃædəʊ/(v)đi theo quan sát ai, thực hành để học việc
tedious/ˈtiːdiəs/ (a)tẻ nhạt, làm mệt mỏi
think back onnhớ lại
workforce /ˈwɜːkfɔːs/ (n)lực lượng lao động

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 9 lớp 12 mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM