Unit 9 lớp 12 reading trang 50 sách mới

Xuất bản ngày 15/03/2022 - Tác giả:

Unit 9 lớp 12 reading trang 50 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 Unit 9: Choosing A Career - Lựa chọn nghề nghiệp khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Unit 9 lớp 12 trang 50 sách mới như sau:

Hướng dẫn giải Unit 9 lớp 12 reading trang 50

Advice for secondary school leavers

(Lời khuyên cho học sinh ra trường trung học)

Unit 9 lớp 12 reading trang 50 câu 1:

1. Work with a partner. Guess what the students in the pictures may do after they leave school. (Làm việc cùng một người bạn. Đoán những gì các học sinh trong hình ảnh có thể làm sau khi ra trường.)

Trả lời

Picture 1: She may go straight to university/continue studying.

(Hình 1: Cô ấy có thể đi thẳng đến trường đại học / tiếp tục học.)

Picture 2: They may work as apprentices /join the workforce.

(Hình 2: Họ có thể làm việc như người học việc / tham gia lực lượng lao động.)

Picture 3: He may take a gap year and go travelling.

(Hình 3: Anh ta có thể mất một năm trống rỗng và đi du lịch.)

Unit 9 lớp 12 reading trang 50 câu 2:

2. Read some career advice for secondary school leavers. Choose the appropriate heading for each paragraph.  (Đọc một số lời khuyên nghề nghiệp cho học sinh tốt nghiệp trường trung học. Chọn tiêu đề thích hợp cho mỗi đoạn.)

Unit 9 lớp 12 reading trang 50 sách mới câu 2

Trả lời

1. d

2. c

3. a

4. b

Tạm dịch:

Tại Vương quốc Anh, có một số trang web cung cấp cho học sinh những lời khuyên thiết thực về việc ra trường và bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ. Sau đây là một số ví dụ:

1 . Dành cho những người chuẩn bị bắt đầu một công việc

Nếu học sinh sắp bắt đầu công việc, cố vấn nghề nghiệp có những thông tin hữu ích có thể giúp họ chuyển đổi sang thế giới việc làm trơn tru hơn. Họ nên quen với trách nhiệm nếu có điều gì đó không ổn trong công việc của họ. Bằng cách đảm nhận trách nhiệm, họ sẽ có cơ hội học cách xếp đặt mọi thứ đúng đắn và họ có thể tránh những sai lầm tương tự trong tương lai.

2. Dành cho những người đi học việc

Nhìn chung, người học việc được giao cho một nhân viên cao cấp để dành thời gian theo dõi họ và nắm bắt những điều cơ bản của công việc. Nếu học sinh có cơ hội để tham gia sớm, họ nên nhận lấy nó, vì điều này sẽ giúp họ học nhanh hơn và nâng cao sự tự tin của họ. Điều tốt nhất cho người học việc là họ có cơ hội để kiếm được tiền trong khi học, và hầu hết người tập sự đều phải đi học đại học trong một khoảng thời gian.

3. Dành cho những người đi học đại học

Đi học đại học từ trường trung học được xem là bước nhảy lớn. Tuy nhiên, nhiều sinh viên đi học đại học như một con vịt nước. Thông thường, tuần đầu tiên ở trường đại học hơi bối rối, thậm chí một chút căng thẳng, nhưng không mất nhiều thời gian để quen với cuộc sống đại học. Trong tuần đầu tiên, học sinh có lịch làm việc và các giấy tờ khác sắp xếp. Sau đó họ có thể thư giãn và đi trong không gian khuôn viên.

4. Dành cho những người vẫn chưa có kế hoạch nào

Khi học sinh không biết mình muốn làm gì sau khi ra trường, họ có thể cân nhắc một vài lựa chọn khác mà các cố vấn có thể cung cấp. Họ có thể tìm được một công việc tạm thời, hoặc mất một khoảng thời gian và đi du lịch; họ có thể làm việc ở nước ngoài, hoặc nói chuyện với các cố vấn nghề nghiệp có thể giúp họ đưa ra một kế hoạch. Nếu không có lựa chọn nào thành công, học sinh nên trở lại trường. Họ vẫn có thể được chấp nhận vào các khóa học cấp A nếu họ có GCSE.

Unit 9 lớp 12 reading trang 50 câu 3:

3. Find the words/phrases/expressions in the reading text which are closest in meaning to the following. Write them in the correct space.  (Tìm các từ / cụm từ / biểu hiện trong bài đọc mà gần gũi nhất với ý nghĩa như sau. Viết chúng trong khoảng trống chính xác.)

Trả lời

1. smooth(er)

2. apprentice

3. shadow(ing) them

4. get(ting) to grips with

5. take to (something) like a duck to water

6. paperwork

Unit 9 lớp 12 reading trang 51 câu 4:

4. Read the text again and answer the questions. (Đọc văn bản lần nữa và trả lời các câu hỏi.)

Trả lời

1. What kind of websites are available for school leavers in the UK?

(Những trang web nào có sẵn cho những người ra trường ở Anh?)

2. What advice is offered to school leavers who want to start a job?

(Những lời khuyên nào được đưa ra cho những người ra trường trường muốn bắt đầu việc làm?)

3. What is the best thing for apprentices?

(Điều tốt nhất cho người học việc là gì?)

4. What do students do in the first week at university?

(Sinh viên làm gì trong tuần đầu tiên ở trường đại học?)

Unit 9 lớp 12 reading trang 51 câu 5:

5. What can students do if they have no plans after leaving school? (Học sinh có thể làm gì nếu không có kế hoạch sau khi rời trường?)

Trả lời

1. Some websites that provide school leavers with practical advice about leaving school and taking the next step in their careers.

(Một số trang web cung cấp cho những người rời khỏi trường với lời khuyên thực tế về việc ra trường và bước tiếp theo trong sự nghiệp của họ.)

2. They should learn to take responsibility when things go wrong.

(Họ nên học để có trách nhiệm khi mọi thứ sai.)

3. The best thing for apprentices is that they have the opportunity to earn while they learn.

(Điều tốt nhất cho người học việc là họ có cơ hội kiếm tiền trong khi học.)

4. They have their timetables and other paperwork sorted in the first week at university.

(Họ lập thời khóa biểu và các giấy tờ khác được sắp xếp trong tuần đầu tiên tại trường đại học.)

5. They can find a temporary job; they can take a year out and go travelling; they may work somewhere abroad; they can speak to career advisers to help them come up with a plan; they can go back to school.

(Họ có thể tìm được việc làm tạm thời; họ có thể mất một năm thời gian và đi du lịch; họ có thể làm việc ở nước ngoài; họ có thể nói chuyện với các cố vấn nghề nghiệp để giúp họ đưa ra một kế hoạch; họ có thể trở lại trường học.)

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Unit 9 lớp 12 reading trang 50 mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM