Unit 9 Communication Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 9 Communication trang 95 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 9 Communication tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9 Communication

Find the differences.

Student A: Look at the picture below. Student B: Look at the picture on page 136. Ask and answer the questions about the pictures

Unit 9 Communication Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1
Unit 9 Communication Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 2

Dịch

Tìm sự khác nhau. Học sinh A: Nhìn vào bức tranh sau. Học sinh B : Nhìn vào bức tranh trang 136. Hỏi và trả lời các câu hỏi về các bức tranh

Answer

+) Picture in page 95

- Maria and Anna are talking

- Nathan and David are using computer

- Julie is talking con the phone

- Manuela is playing tablet

+) Picture in page 136

- Manuela and Julie are talking

- Nathan and Anna are using computer

- David is talking on the phone

- Maria is playing tablet

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 9 Explore English: What are you doing? - Communication do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cập nhật ngày 24/12/2021 - Tác giả: Cao Linh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM