Unit 8 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 8 The Real World trang 84 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 8 The Real World tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 The Real World

A. Guess the rules of haggling.
Circle T for True and F for False. Listen and check

Dịch

Đoán những luật về việc trả giá, mặc cả. Khoanh T vào đáp án đúng, F vào đáp án sai. Nghe và kiểm tra lại

Anwer

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. T

B. Guess. Who do you think says each sentence? Circle B for Buyers or S for Sellers. Then put the sentences in the correct order. Listen and check your answers

"Excuse me, can I see that box?"                             B    S

“No, that’s too expensive. How about $30?”             B    S

“Here you go. It’s $50. Would you like to buy it?”     B    S

“Ok, you can have it for $35”                                    B    S

“That’s still too expensive”                                        B    S

“That’s too cheap. I can sell it for $40”                     B    S

Dịch

Đoán. Bạn nghĩ ai là người nói ra các câu sau? Khoanh B với người bán hoặc S cho người mua. Sau đó sắp xếp các câu theo thứ tự. Nghe và kiểm tra lại đáp án

Answer

1- "Excuse me, can I see that box?" – B

2- “Here you go. It’s $50. Would you like to buy it?”- S

3- “No, that’s too expensive. How about $30?”- B

4- “That’s too cheap. I can sell it for $40”- S

5- “That’s still too expensive”- B

6- “Ok, you can have it for $35”- S

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 8: How much is this T-Shirt? - The Real World do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cập nhật ngày 22/12/2021 - Tác giả: Cao Linh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM