Unit 8 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 22/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 8 The Real World trang 84 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 8 The Real World tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 The Real World

A. Guess the rules of haggling.
Circle T for True and F for False. Listen and check

Dịch

Đoán những luật về việc trả giá, mặc cả. Khoanh T vào đáp án đúng, F vào đáp án sai. Nghe và kiểm tra lại

Anwer

1. T

2. T

3. F

4. F

5. T

6. T

B. Guess. Who do you think says each sentence? Circle B for Buyers or S for Sellers. Then put the sentences in the correct order. Listen and check your answers

"Excuse me, can I see that box?"                             B    S

“No, that’s too expensive. How about $30?”             B    S

“Here you go. It’s $50. Would you like to buy it?”     B    S

“Ok, you can have it for $35”                                    B    S

“That’s still too expensive”                                        B    S

“That’s too cheap. I can sell it for $40”                     B    S

Dịch

Đoán. Bạn nghĩ ai là người nói ra các câu sau? Khoanh B với người bán hoặc S cho người mua. Sau đó sắp xếp các câu theo thứ tự. Nghe và kiểm tra lại đáp án

Answer

1- "Excuse me, can I see that box?" – B

2- “Here you go. It’s $50. Would you like to buy it?”- S

3- “No, that’s too expensive. How about $30?”- B

4- “That’s too cheap. I can sell it for $40”- S

5- “That’s still too expensive”- B

6- “Ok, you can have it for $35”- S

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 8: How much is this T-Shirt? - The Real World do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

X