Unit 8 Reading Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 8 Reading trang 87 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 8 Reading tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 Reading

SKIING IN A SHOPPING MALL

Dubai is a city in the United Arab Emirates. Around two million people live there. The Mall of the Emirates is the second-largest mall in Dubai. Over 36 million visitors visit this mall every year. The mall is very big. It’s also very famous, and has over 25 awards.

You can spend the whole day here. It has everything! You can go shopping. You can eat. You can watch a movie or see a play here, too. The Mall of the Emirates has about 500 stores: clothing stores, bookstores, and electronic stores. There are more than 85 restaurants and cafés, two hotels, a movie theater with 14 screens, and a theater. It even has a ski slope. It’s true—you can ski in the desert! It’s hot in Dubai, but it’s very cold on the ski slope.

Dịch

TRƯỢT TUYẾT Ở TRUNG TÂM MUA SẮM

Dubai là một thành phố ở các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Khoảng hai triệu người đang sống ở đây. Trung tâm thương mại Emirates là trung tâm thương mại lớn thứ hai ở Dubai. Khoảng hơn 36 khách du lịch đến thăm trung tâm này mỗi năm. Trung tâm thương mại rất lớn. Nó rất là là lớn. Nó cũng là rất nổi tiếng và có hơn 25 giải thưởng.

Bạn có thể dành cả ngày ở đây. Nó tất cả mọi thứ. Bạn có thể đi mua sắm. Bạn có thể đi ăn. Bạn có thể đi xem phim hoặc xem kịch ở đây. Trung tâm thương mại Emirates có khoảng 500 của hàng: cửa hàng quần áo, hiệu sách và của hàng điện tử. Có hơn 85 nhà hàng và quán cà phê ở đây, hai cái khách sạn, một rạp chiếu phim với 14 màn hình chiếu và một nhà hát. Nó thậm chí còn có khu trượt tuyết nữa. Chính xác đó. Bạn có thể trượt tuyết ở trên sa mạc. Tuy ở Dubai rất nóng nhưng ở khu trượt tuyết thì rất lạnh

A. Look at the photo and the title. How is this mall different from other malls?

Dịch

Nhìn vào bức tranh và tiêu đề. Trung tâm thương mại này khác gì so với các trung tâm thương mại khác

Answer

There is a ski slope inside it

B. Read the article quickly. Underline the places you can go to in this mall.

Dịch

Đọc nhanh đoạn văn trên. Gạch chân các địa điểm bạn có thể đến thăm ở trung tâm này

Answer

  • Movie theater
  • shopping mall
  • clothing stores
  • bookstores
  • electronics stores
  • restaurants and cafes
  • hotels
  • ski lope

C. Read again. What country is Dubai in?

Dịch

Đọc lại lần nữa, Dubai ở quốc gia nào?

Answer

Dubai is a city in the United Arab Emirates

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 8 Explore English: How much is this T-Shirt? - Reading do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cập nhật ngày 23/12/2021 - Tác giả: Cao Linh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM