Unit 8 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 22/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 8 Pronunciation trang 85 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Mục lục nội dung

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 8 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 Pronunciation

A. Listen and repeat the prices.

1. a. $2.99             b. $2.99

2. a. $14.10           b. $14.10

Dịch

Nghe và lặp lại các giá sau

Answer

Họ sinh tự thực hành

B. Listen and circle the prices you hear.

1. $100             $200

2. $20.95          $29.75

3. $10.25          $10.35

4. $207.90        $27.90

5. $56.50          $50.60

6. $6.10            $64.10

Dịch

Nghe và khoanh và những giá mà bạn nghe được

Answer

1. $200

2. $29.75

3. $10.25

4. $27.90

5. $56.50

6. $6.10

C. Work with a partner. Take turns to read the prices in B

Dịch

Làm việc với bạn cùng nhóm. Lần lượt đọc các giá ở bài tập B

Answer

Học sinh tự thực hành

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 8 Explore English: How much is this T-Shirt? - Pronunciation do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM