Unit 8 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 8 Pronunciation trang 85 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.
Mục lục nội dung

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 8 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 Pronunciation

A. Listen and repeat the prices.

1. a. $2.99             b. $2.99

2. a. $14.10           b. $14.10

Dịch

Nghe và lặp lại các giá sau

Answer

Họ sinh tự thực hành

B. Listen and circle the prices you hear.

1. $100             $200

2. $20.95          $29.75

3. $10.25          $10.35

4. $207.90        $27.90

5. $56.50          $50.60

6. $6.10            $64.10

Dịch

Nghe và khoanh và những giá mà bạn nghe được

Answer

1. $200

2. $29.75

3. $10.25

4. $27.90

5. $56.50

6. $6.10

C. Work with a partner. Take turns to read the prices in B

Dịch

Làm việc với bạn cùng nhóm. Lần lượt đọc các giá ở bài tập B

Answer

Học sinh tự thực hành

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 8 Explore English: How much is this T-Shirt? - Pronunciation do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cập nhật ngày 22/12/2021 - Tác giả: Cao Linh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM