Unit 8 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 22/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 8 Preview trang 81 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 8 Preview tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 Preview

A. Listen. Number the items the teenagers want to buy in the order you hear

Unit 8 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

Dịch

Nghe và đánh dấu những đồ các bạn trẻ muốn mua theo thứ tự mà bạn nghe được

Answer

1. headphones

2. shoes

3. backpack

4. hat

5. T-shirt

B. Listen again. Match the items with its description

Unit 8 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 2

Dịch

Nghe lại một lần nữa. Nối các đồ vật với mô tả của nó

Answer

1 - b

2 - d

3 - e

4 - c

5 - a

C. Talk with a partner. Do you like to shop. What’s your favorite store?

Where do you like to shop?

- I like to shop in the mall near my house.

Dịch

Nói với bạn của em. Bạn có thích đến cửa hàng không? Đâu là cửa hàng ưa thích của bạn?

Answer

A: Do you like to go shopping?

B: Yes, I like it a lot

A: Where do you like to go shopping?

B: I often go shopping in the shop

A: Where do you usually shop?

B: I often shop in the stores near my neighborhood.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 8: How much is this T-Shirt? - Preview do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM