Unit 8 lớp 12 writing trang 37 sách mới

Xuất bản: 16/03/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 12 writing trang 37 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 The world of work (Thế giới công việc) khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Unit 8 lớp 12 writing trang 37 sách mới như sau:

Hướng dẫn Unit 8 lớp 12 writing trang 37 sách mới

How to write a CV (Làm thế nào để viết 1 CV)

1. Look at the following job advertisements. Which of the jobs would you like to apply for. Think about whether you have the necessary skills and qualities. Share with a partner.

(Xem quảng cáo việc làm sau đây. Đâu là công việc bạn muốn ứng tuyển? Hãy nghĩ xem bạn có các kỹ năng và phẩm chất cần thiết không. Chia sẻ với một người bạn.)

ZOO VOLUNTEERS

(Tình nguyện viên ở sở thú)

The city zoo is looking for weekend volunteers. Responsibilities include answering general questions from the zoo visitors, assisting educational programmes, and helping feed the animals. Benefits include…

(Sở thú thành phố đang tìm một tình nguyện viên vào cuối tuần. Nhiệm vụ bao gồm trả lời những câu hỏi cơ bản từ du khách, hỗ trợ chương trình giáo dục, và giúp đỡ cho các con thú ăn. Lợi ích bao gồm….)

COFFEE HOUSE SERVERS

(Nhân viên phục vụ quán cà phê)

A popular coffee house near the university seeks baristas to make coffee and serve snacks. Outgoing personality and high energy are more important than experience. Free coffee and meals....

(Một quán cà phê nổi tiếng gần trường đại học đang cần tìm một nhân viên pha chế cà phê và phục vụ đồ ăn nhẹ. Tính cách vui vẻ và tràn đầy năng lượng thì quan trọng hơn là kinh nghiêm. Miễn phí cà phê và bữa ăn.)

SHOP ASSISTANTS

(Nhân viên bán hàng)

A trendy clothing store seeks part-time shop assistants. The store is in a convenient location and the working hours are flexible. Previous experience or interest in fashion is preferred. Salary is....

(Một cửa hàng quần áo thời trang đang tìm nhân viên bán thời gian. Cửa hàng nằm ở một vị trí thuận lợi và giờ giấc làm việc rất linh hoại. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm và có niềm đam mê với thời tràn. Mức lương là…)

Trả lời

Sample 1: (Bài mẫu 1)

I would like to apply for the position of a zoo volunteer at the city zoo. I love animals and I have read a lot about them, so I think I can help a lot. At home, I often take care of my family's two dogs. Feeding them and walking them every day are my duties, so I think I have relevant experience.

(Tôi muốn ứng tuyển làm tình nguyện viên sở thú tại sở thú của thành phố. Tôi yêu động vật và tôi đã đọc rất nhiều về chúng, vì vậy tôi nghĩ tôi có thể giúp đỡ rất nhiều. Ở nhà, tôi thường chăm sóc hai con chó của gia đình. Cho chúng ăn và đi bộ mỗi ngày là những nhiệm vụ của tôi, vì vậy tôi nghĩ tôi có kinh nghiệm liên quan.)

Sample 2: (Bài mẫu 2)

I would like to apply for the position of shop assistant because I have a strong passion for fashion and I always try to keep up with the new trend. Moreover, by working in a trendy clothing store, I can broanden my knowledge of fashion as well as improve other necessary skills like communication and problem-solving skills.

(Tôi muốn ứng tuyển cho vị trí nhân viên bán hàng bởi vì tôi có một niềm đam mê mãnh liệt dành cho thời trang và tôi luôn cố gắng bắt kịp cácc xu hướng thời trang mới. Hơn thế nữa, bằng việc làm việc ở một cửa hàng quần áo thời trang tôi có thể mở mang kiến thức về thời trang cũng như la nâng cao các kỹ năng cần thiết như kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề.)

2. Look at the sample CV. Some pieces of information have been taken out. Where should the writer put them? Match the words and phrases (A-E) with the gaps (1-5) in the CV. (Nhìn vào mẫu CV. Một số thông tin đã được đưa ra. Người viết nên đặt ở đâu? Nối các từ và cụm từ (A-E) với những khoảng trống (1-5) trong CV.)

A. Skills (Các kĩ năng)

B. Personal details (Thông tin cá nhân)

C. Education and qualifications (Giáo dục và năng lực)

D. Achievements (Thành tích)

E. Responsibilities (Trách nhiệm)

(CURRICULUM VITAE - SGK trang 38)

Trả lời

1. B

2. C

3. E

4. D

5. A

3. Write your own CV to apply for one of the jobs advertised in 1 following the structure of the sample CV in 2. Remember to tailor your CV so that your experience and skills are aligned with the job requirements. (Viết CV của bạn để nộp đơn cho một trong những công việc được quảng cáo trong 1 theo cấu trúc của CV mẫu trong 2. Hãy nhớ điều chỉnh CV của bạn để kinh nghiệm và kỹ năng của bạn phù hợp với yêu cầu công việc.)

Gợi ý 4 mẫu CV cho các công việc ở mẫu 1

Mẫu 1: CURRICULUM VITAE

Personal details

Name: Nguyen Van A

Address: 82 Duy Tan Street, Cau Giay District, Ha Noi

Mobile: xxxxxxxxxxxx

Home phone: (0204) xxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxx@gmail.com

Personal summary and career objectives

I am a responsible individual who can work hard, communicates well, and has excellent interpersonal skills. I have recently completed upper secondary education and received the National Certificate of Secondary Education. I am seeking a starting position as a barista so that obtain real-world experience and learn new skills.

Education and qualifications

2019-2021: Nguyen Tat Thanh Upper Secondary School

2015 -2019: Dich Vong Lower Secondary School

2010 - 2015: Dich Vong A Primary School

Work experience

Summer, 2021: Waiter at a student canteen

Responsibilities

Greeting customers and arranging seats for them

Taking orders from customers and serving them snacks and drinks

Skills

Good communication and interpersonal skills

Interests

Reading books about making drinks

Learning foreign languages

References

Available upon request

Mẫu 2: CURRICULUM VITAE

Personal details

Name: Nguyen Van A

Address: Ha Noi, Viet Nam

Mobile phone: 0123456789

Home phone: (04) 1234565678

Email: xxxxxxx@gmail.com

Personal summary and career objectives

I am a self-motivated and outgoing individual. I consider myself a hard-working person and always eager to learn new things. I communicates well, and has good interpersonal skills. I have recently completed upper secondary. I am seeking a partime job to obtain real-world experience and learn new skills before attending university.

Education and qualifications

2019 - 2021: Nguyen Tat Thanh Upper Secondary School

2015 -2019: Dich Vong Lower Secondary School

2010 - 2015: Dich Vong A Primary School

Work experience

Last summer: shop assistant at my uncle’s grocery.

Responsibilities

Greeting customers

Cashier

Answer the phone and customers’ question

Giving customers guide and advice when they need

Skills

Proficient in English

Word, excel, powerpoint – intermediate level

Interests

Play sports

Watch TV

Listen to music

References

Available upon request

Mẫu 3: CURRICULUM VITAE

Personal details

Full name: Nguyen Thi XXX

Address: 82 Duy Tan, Cau Giay district, Ha Noi

Mobile phone: 0123456789

Home phone: (012) 12345678

Email: xxxxxx@gmail.com

Personal summary and career objectives

I am a highly motivated young person who works hard, has good interpersonal skills, and gets on well with people. I have just finished upper-secondary school and have a two month holiday before starting tertiary education. I am looking for a part-time job as a zoo volunteers. I really love any kinds of animals as well as looking after the animals.

Educations and qualifications

2019 - 2021: Nguyen Tat Thanh Upper Secondary School

2015 -2019: Dich Vong Lower Secondary School

2010 - 2015: Dich Vong A Primary School

Work experience

2019: Part-time job in a pet shop

Responsibilities included

- Answering general questions about the pets

- Training customers how to take care of the pets.

- Feeding the pets in the shop

Skills

- Excellent communication skills

- Willing to learn

Interests

- Reading books

- Sports: table tennis, chess, swimming

References

Available upon request

Mẫu 4: CURRICULUM VITAE

Personal details

Full name: Nguyen Thi A

Address: 82 Duy Tan, Cau Giay district, Ha Noi

Mobile phone: xxxxxxxxxxx

Email: xxxxxx@gmail.com

Personal summary and career objectives

I am a hospitable, hard-working and well-presented team player with high standards of personal appearance and hygiene. I thrive under pressure, always enjoy talking to customers and am skilled at multi-tasking, ensuring that café operations are always carried out smoothly and efficiently.

Educations and qualifications

2019 - 2021: Nguyen Tat Thanh Upper Secondary School

2015 -2019: Dich Vong Lower Secondary School

2010 - 2015: Dich Vong A Primary School

Work experience

2020 - IC Coffee, Duy Tan street

Relevant duties include

Preparation of specialised coffees and other beverages

Meeting and greeting customers

Skills

Food and beverage preparation with extensive barista training

Excellent customer service experience

References

Available upon request

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Unit 8 lớp 12 writing trang 37 sách mới mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM