Unit 8 lớp 12 reading trang 34 sách mới

Xuất bản ngày 17/03/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 12 reading trang 34 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 The world of work (Thế giới công việc) khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Unit 8 lớp 12 reading trang 34 sách mới như sau:

Hướng dẫn Unit 8 lớp 12 reading trang 34 sách mới

Are you qualified for the job? (Bạn có đủ điều kiện cho công việc không?)

Unit 8 lớp 12 reading trang 34 câu 1

1. Below are some skills and qualities required for the position of an apprentice administrator. Tick the ones that you have. Do you think you are qualified for this job? (Dưới đây là một số kỹ năng và phẩm chất cần thiết cho vị trí của một quản trị viên tập sự. Đánh dấu vào những cái mà bạn có. Bạn có nghĩ rằng bạn có đủ điều kiện cho công việc này?)

1. Having time management skills (Có kỹ năng quản lý thời gian)

2. Having communication skills (Có kỹ năng giao tiếp)

3. Well-spoken and articulate (Phát âm rõ ràng và kỹ năng nói tốt)

4. Responsible and self-motivated (Có trách nhiệm và tự biết phấn đấu)

5. Flexible and eager to learn (Linh hoạt và ham học hỏi)

6. Friendly and approachable (Thân thiện và dễ gẫn)

7. Well-organised (Gọn gàng, ngăn nắp)

8. Able to work to deadlines and prioritise tasks (Có thể làm việc theo thời hạn và ưu tiên công việc quan trọng trước)

Trả lời

I think I have 2 skills: time management skills, communication skills. I'm also responsible and self-motivated; able to work to deadlines and prioritise tasks. I believe that I am suitable for this position because I know what I have to do and use my time properly.

Tạm dịch:

Tôi nghĩ mình có đủ 2 kỹ năng: kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giao tiếp. Tôi cũng có trách nhiệm và năng động bản thân; có khả năng làm việc đúng thời hạn và ưu tiên các nhiệm vụ. Tôi tin rằng mình phù hợp với vị trí này vì tôi biết mình phải làm gì và sử dụng thời gian hợp lý.

Unit 8 lớp 12 reading trang 34 câu 2

2. Read the job advertisement. Match the highlighted words in the advertisement with the following meanings. Write the words in the space provided. (Đọc quảng cáo tuyển dụng. Nối các từ được nhấn mạnh trong quảng cáo với ý nghĩa như sau. Ghi các từ vào chỗ trống được cung cấp.)

1. a person whose job is to manage and organise the public or business affairs of a company or an institution ..............

2. becoming an expert in a particular area of work or business ..............

3. put tasks or problems in order of importance so that you can deal with the most important first ..............

4. selected for final consideration ..............

5. friendly and easy to understand and to talk to ..............

Trả lời

1. administrator

2. specialising

3. priortise

4. shortlisted

5. approachable

Tạm dịch mẫu quảng cáo trang 34 SGK Tiếng anh 8:

Quản trị viên tập sự tại một đại lý ô tô

Một đại lý xe thành công chuyên về xe cũ đang tìm kiếm một quản trị viên tập sự để hỗ trợ hành chính cho đội. Đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho một ai đó tìm kiếm vị trí đầu vào trong quản trị vì không không cần thiết có kinh nghiệm. Ứng viên lý tưởng cũng có thể làm việc vào thứ bảy.

Trách nhiệm chính
• Trả lời các cuộc điện thoại và trả lời email
• Mời chào khách hàng
• Điền và nhập dữ liệu
• Nhập báo cáo và tạo bảng tính
• Ghi biên bản tại cuộc họp
• Tổ chức các cuộc họp

Yêu cầu
• 18 tuổi trở lên
• Tốt nghiệp trung học phổ thông
• Kỹ năng quản lý thời gian tốt
• Kỹ năng giao tiếp tốt
• Nói tốt và rõ
• Có trách nhiệm và năng động
• Linh hoạt và ham học hỏi
• Thân thiện và dễ tiếp cận
• Tổ chức tốt
• Có khả năng làm việc đúng thời hạn và ưu tiên công việc

Ứng viên thành công sẽ được:
• lương cạnh tranh
• đào tạo liên tục
• 12 ngày nghỉ hàng năm
• Triển vọng nghề nghiệp dài hạn trong công ty sau khi học tập sáu tháng

Để áp dụng cho vị trí này, gửi CV và thư giới thiệu đến hr@hungphamcarsales.com. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ cô Kim Thành theo số 0123975648.

Xin lưu ý rằng chỉ những ứng viên được chọn trong danh sách ngắn mới được liên lạc.

Unit 8 lớp 12 reading trang 35 câu 3

3. Read the job advertisement in 2 again and decide whether the statements below are true (T), false (F), or not given (NG). (Đọc quảng cáo tuyển dụng trong 2 lần nữa và quyết định xem các nhận định dưới đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG).)

Read the job advertisement in 2 again and decide whether the statements
Trả lời

1. F

2. T

3. T

4. NG

5. NG

Unit 8 lớp 12 reading trang 35 câu 4

4. Read the final part of the advertisement carefully. Answer the following questions. (Đọc phần cuối cùng của quảng cáo một cách cẩn thận. Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. What benefits will you be offered if you get the apprenticeship? (Bạn sẽ được hưởng lợi thế nào nếu bạn được học nghề?)

2. How can you apply for the apprenticeship? (Làm thế nào để bạn có thể nộp đơn xin học nghề?)

3. How can you get additional information about the apprenticeship? (Bạn nhận thông tin bổ sung về việc học nghề thế nào?)

4. Who will be contacted and invited to an interview? (Ai sẽ được liên lạc mời phỏng vấn?)

Trả lời

1. Competitive pay, ongoing training, 12 days of annual leave, and long-term job prospects in the company after completing the apprenticeship.

(Tiền lương cạnh tranh, đào tạo liên tục, nghỉ phép 12 ngày hăng năm, và triển vọng làm việc lâu dài cho công ty sau khi hoàn thành đào tạo.)

2. I need to send my CV and a covering letter to hr@hungphamcarsales.com.

(Tôi cần gửi CV và thư giới thiệu đến hr@hungphamcarsales.com.)

3. For additional information, I can call Ms Kim Thanh at 0123975648.

(Để biết thêm thông tin, tôi có thể gọi cho chị Kim Thanh số 0123975648.)

4. Only shortlisted candidates will be contacted and invited to an interview.

(Chỉ những thí sinh phù hợp sẽ được liên lạc mời phỏng vấn.)

Unit 8 lớp 12 reading trang 35 câu 5

5. Discuss the questions with a partner.  Which benefits of the apprenticeship mentioned in the advertisement are the most important to you? Why?

(Thảo luận các câu hỏi với một người bạn.. Những lợi ích nào của việc học nghề được đề cập trong quảng cáo là quan trọng nhất đối với bạn? Tại sao?)

Trả lời

I think the most important benefits of  the apprenticeship mentioned in the advertisement are:

(Tôi nghĩ rằng học nghề được đề cập trong quảng cáo là quan trọng nhất đối với tôi là)

- answering telephone calls and responding to emails, Meeting and greeting customers, because I can improve my communication skill.

(trả lời điện thoại và trả lời email, Khách hàng gặp gỡ và chào hỏi, bởi vì tôi có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của tôi.)

- competitive salary, because I will have money for my life.

(mức lương cạnh tranh, bởi vì tôi sẽ có tiền cho cuộc sống của tôi.)

- long-term job prospects in the company after six-month apprenticeship, because it is a good job.

(triển vọng nghề nghiệp dài hạn trong công ty sau khi học tập sáu tháng, bởi vì nó là một công việc tốt.)

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Unit 8 lớp 12 reading trang 34 sách mới mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM