Unit 8 lớp 10 Global Success Communication and Culture

Xuất bản: 18/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 10 Global Success Communication and Culture trang 93 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 8 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Communication and Culture: Unit 8 - New ways to learn thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 8 lớp 10 Global Success Communication and Culture

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 93 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Everyday English

Bài 1: Listen and complete the conversation with the words in the box. Then practise it in pairs. (Nghe và hoàn thành cuộc hội thoại với các từ trong hộp. Sau đó thực hành nó theo cặp.)

Bài nghe:


Trả lời:

1. A

2. D

3. C

4. B

Tạm dịch

Tâm: Mai, bạn có thể chỉ cho tôi cách cài đặt ứng dụng I-Speak trên điện thoại thông minh của tôi được không? Tôi muốn rèn luyện kỹ năng nói tiếng Anh của mình.

Mai: Tất nhiên. Đầu tiên, hãy truy cập App store trên điện thoại của bạn. Thứ hai, nhập 'I-Speak' vào hộp tìm kiếm ở đầu màn hình, sau đó nhấp vào nút 'Tìm kiếm'.

Tâm: Để tôi thử. OK, tôi thấy kết quả tìm kiếm. Tôi làm gì tiếp theo?

Mai: Bây giờ, hãy nhấp vào 'Nhận' bên cạnh biểu tượng ‘I-Speak’ và đợi cho đến khi quá trình tải xuống hoàn tất.

Bài 2: Work in pairs. Make similar conversations about how to install another study app on a smartphone

(Làm việc theo cặp. Thực hiện các cuộc trò chuyện tương tự về cách cài đặt một ứng dụng nghiên cứu khác trên điện thoại thông minh)

Trả lời:

A: Can you show me how to install the Zalo app on my smartphone? I want to text or make video calls with my friends.

B: Of course. First, go to the Apple store or Google play. Second, type 'Zalo' in the search box at the top of the screen, then click the 'Search' button.

A: Let me try. I can seen the app Zalo. What do I do next?

B: Now, click 'Get next to the 'Zalo' icon and wait until the download is complete.

Tạm dịch

A: Bạn có thể chỉ cho tôi cách cài đặt ứng dụng Zalo trên điện thoại thông minh được không? Tôi muốn nhắn tin hoặc gọi điện video với bạn bè của mình.

B: Tất nhiên. Đầu tiên, hãy truy cập Apple Store hoặc Google Play. Thứ hai, gõ 'Zalo' vào ô tìm kiếm trên đầu màn hình, sau đó nhấp vào nút 'Tìm kiếm'.

A: Hãy để tôi thử. Tôi có thể thấy ứng dụng Zalo. Tôi làm gì tiếp theo?

B: Bây giờ, bạn bấm vào 'Nhận’ bên cạnh biểu tượng ‘Zalo’ và đợi cho đến khi tải xong.

Culture: Unit 8 lớp 10 Global Success Communication and Culture

Bài 1: Read the text about modern schools and answer the questions. (Đọc văn bản về trường học hiện đại và trả lời các câu hỏi.)

Tạm dịch

TRƯỜNG HỌC HIỆN ĐẠI

Trường học hiện đại được thiết kế để giúp mỗi học sinh thành công. Giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn các em và chuẩn bị cho các em học tập suốt đời. Họ khuyến khích và thử thách họ trở thành những cá nhân có trách nhiệm và tự tin.

Thảo luận trong lớp là một đặc điểm chính của các trường học hiện đại. Học sinh phải tham gia thảo luận và bày tỏ ý kiến cá nhân. Điều quan trọng là đặt câu hỏi trong lớp nếu học sinh không hiểu bất kỳ điểm hoặc hướng dẫn nào. Học nhóm là một tính năng phổ biến khác. Học sinh có thể làm việc theo nhóm nhỏ trong một nhiệm vụ của dự án.

Trong lớp học, giáo viên và học sinh sử dụng máy tính để truy cập các nguồn học tập kỹ thuật số. Giáo viên sử dụng công nghệ và tài liệu nghe nhìn để hỗ trợ bài học của họ. Ngoài lớp học, học sinh có cơ hội tham gia các chuyến đi thực tế đến các địa danh nổi tiếng như bảo tàng, bệnh viện và các địa điểm trong ngành. Những chuyến đi này mang đến cho họ những trải nghiệm thực tế. Học sinh cũng tham gia các buổi cắm trại của trường để kết bạn với các học sinh khác và phát triển các kỹ năng sống trong môi trường xa lạ.

Trả lời:

1. Teachers play the role of a guide for students.

2. Two common features of modern schools are class discussion and group learning.

3. They use them to access digital learning resources.

4. They participate in field trips and school camps.

Tạm dịch

1. Vai trò của giáo viên trong trường học hiện đại là gì?

- Giáo viên đóng vai trò người dẫn dắt cho học sinh.

2. Hai đặc điểm chung của trường phái hiện đại là gì?

- Hai đặc điểm chung của trường học hiện đại là thảo luận trong lớp và học theo nhóm.

3. Học sinh sử dụng máy tính như thế nào trong quá trình học tập?

- Họ sử dụng chúng để truy cập các tài nguyên học tập kỹ thuật số.

4. Làm thế nào để học sinh tìm hiểu về thế giới thực?

- Họ tham gia các chuyến đi thực tế và cắm trại ở trường.

Bài 2: Work in groups. Discuss whether your school has similar features and learning activities (Làm việc nhóm. Thảo luận xem trường của bạn có các tính năng và hoạt động học tập tương tự không)

Trả lời:

In my opinion, our school is a modern school. Why? It also has some similar features and activities of modern schools as in the text. We discuss a lot in the classroom to solve learning tasks. Sometimes, our teacher organizes group learning if we have a big task or project. Besides, each classroom has a computer and a projector to facilitate our learning, which means we do have a chance to access digital learning resources. However, we have never participated in any field trips to learn about the real world. I hope that we will be given a chance to be given real-world experiences in the future.

Tạm dịch

Theo tôi, trường học của chúng ta là một trường học hiện đại. Tại sao? Nó cũng có một số đặc điểm và hoạt động tương tự như các trường học hiện đại ở trong văn bản. Chúng ta thảo luận rất nhiều trong lớp học để giải quyết các nhiệm vụ học tập. Đôi khi, giáo viên của chúng ta tổ chức học nhóm nếu chúng ta có một nhiệm vụ hoặc dự án lớn. Bên cạnh đó, mỗi lớp học đều có một máy tính và một máy chiếu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập của chúng ta, có nghĩa là chúng ta có cơ hội tiếp cận các nguồn học tập kỹ thuật số. Tuy nhiên, chúng ta chưa từng được tham gia bất kỳ chuyến đi thực tế nào để tìm hiểu về thế giới thực. Tôi hy vọng rằng trong tương lai, chúng ta sẽ có cơ hội để được trải nghiệm thực tế.

Xem thêm các bài tập từng phần trong unit 8:

- Kết thúc nội dung Unit 8 lớp 10 Global Success Communication and Culture - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 8 New ways to learn: Communication and Culture của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM