Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8E Describe future trends

Xuất bản: 16/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8E Describe future trends trang 96, 97 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 8 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Explore New Worlds 8E Describe future trends - Unit 8: Making plans thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8E Describe future trends

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 96, 97 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

A: Take the personality test. Are you optimistic or pessimistic? What do the results say? (Làm bài trắc nghiệm tính cách. Bạn là người lạc quan hay bi quan. Kết quả nói gì)

Gợi ý đáp án:

1-b

2-c

3-b

4-b

⇒ The result says: I am in the middle

B: Change the four sentences in the quiz into questions. Write them in your notebook. (Đổi các 4 câu trên thành câu hỏi. Viết vào vở.)

Gợi ý đáp án:

1. Will you have a healthy and happy life?

2. Will you live to be 100 years old?

3. Will you have your dream job someday?

4. Will you speak perfect English one day?

Tạm dịch:

1. Bạn sẽ có một cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc?

2. Bạn sẽ sống đến 100 tuổi?

3. Bạn sẽ có công việc mơ ước của mình vào một ngày nào đó?

4. Một ngày nào đó bạn sẽ nói tiếng Anh hoàn hảo chứ?

C: In pairs, ask and answer the questions. Find out if your partner is optimistic or pessimistic.

(Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời các câu hỏi sau. Tìm hiểu xem liệu bạn của bạn là người tích cực hay tiêu cực.)

Gợi ý đáp án:

Học sinh tự thực hành với bạn của mình.

D: Read about future trends and answer the questions. Then fill in the charts. (Đọc về những xu thế trong tương lai và trả lời các câu hỏi và điền vào biểu đồ.)

Gợi ý đáp án:

1.The population of the world is definitely increasing. The number of people in the countryside will decrease

2. The writer is quite sure about the predictions

Charts

The present:

In cities: 55%, in the countryside: 65%

The year 2050: In cities: up to 70%, in the countryside: 30%

Tạm dịch:

1. Dân số thế giới chắc chắn đang tăng lên. Số người ở nông thôn sẽ giảm

2. Người viết khá chắc chắn về những dự đoán

Biểu đồ

Hiện tại: Ở thành phố: 55%, ở nông thôn: 65%

Năm 2050: Ở thành phố: lên đến 70%, ở nông thôn: 30%

Tạm dịch phần thông tin

Dân số thế giới hiện đang xấp xỉ 8 tỷ người và nó chắc chắn sẽ tăn lên 9 tỷ người vào năm 2050. Hầu hết những người này sẽ sống ở các thành phố. Hiện tại, 55% dân số đang sống ở các thành phố. Trong tương lai, con số này có thể lên đến 70% và số người ở nông thôn sẽ giảm xuống 30%

E: Look at the art. Then complete the description of non-renewable energy in the future. (Nhìn vào biểu đồ. Sau đó hoan thành mô tả về việc sử dụng năng lượng không tái tạo được trong tương lai.)

Gợi ý đáp án:

1- won’t

2- By 2020

3- go down to

4- By 2040

5- deceasing

6-probably

Tạm dịch:

Biểu đồ này mô tả lượng năng lượng không tái tạo toàn cầu trong tương lai. Nhìn chung, rất có thể chúng ta sẽ không có than, khí đốt hoặc dầu vào năm 2090. Đến năm 2020, chúng ta có khoảng 150 tỷ tấn dầu, nhưng sẽ sớm giảm xuống còn 50 tỷ vào 2040. Khoảng mười năm sau, chúng ta sẽ sử dụng hết. Hiện tại, lượng khí đốt khoảng 280 tỷ tấn, đến năm 2040, sẽ giảm xuống còn khoảng 100 tỷ và đến năm 2060, sẽ không còn khí đốt nữa. Chúng ta vẫn còn rất nhiều than trên thế giới, nhưng nó là giảm nhanh chóng. Đến năm 2055, lượng than sẽ giảm đi một nửa và đến năm 2090, chúng ta chắc sẽ không còn than nữa.

Xem tổng hợp các nội dung giải bài tập Unit 8: 

- Kết thúc nội dung Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8E Describe future trends - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 8 Making plans - Explore New Worlds 8E Describe future trends của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM