Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8B Plan a project

Xuất bản: 16/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8B Plan a project trang 90, 91 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 8 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Explore New Worlds 8B Plan a project - Unit 8: Making plans thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8B Plan a project

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 90, 91 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

A: Look at the photo. Answer the questions. (Nhìn vào tranh trả lời câu hỏi)

1. What do you think Molly does?

2. What subject do you think she specializes in?

Gợi ý đáp án:

1.I think she works as a wildlife protection officer

2. I think she specializes in wildlife protection

(1. Tôi nghĩ cô ấy làm nhân viên bảo vệ động vật hoang dã

2. Tôi nghĩ cô ấy chuyên về bảo vệ động vật hoang dã)

B:  Listen to an interview. Check your answer in A. (Nghe một cuộc phỏng vấn với Molly và kiểm tra Đáp án: của bạn ở bài A.)

Gợi ý đáp án:

1. Molly Ferrill is a photographer, writer and filmmaker.

2. She specializes in the environment.

(1. Molly Ferrill là một nhiếp ảnh gia, nhà văn và người làm phim.

2. Cô ấy chuyên về môi trường.)

C: Listen to the interview again. Complete the notes about Molly’s next project. Use the words from the interview.

(Nghe đoạn hội thoại một lần nữa. Hoàn thành ghi chú sau về dự án tiếp theo của Molly. Sử dụng các từ từ bài phỏng vấn)

Gợi ý đáp án:

Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8B Plan a project bài C

D:  In pairs, compare your answers in C. Then listen again and check. (Theo cặp, so sánh các Đáp án: ở bài C. Sau đó nghe và kiểm trả lại Đáp án)

Gợi ý đáp án:

Học sinh kiểm tra, đối chiếu câu trả lời với nhau.

E: Listen to the sentences and check the correct box. (Nghe các câu và đánh dấu vào ô đúng)

Gợi ý đáp án:

Strong formWeak form
1. I'm going to make a video.
2. Are you going to work with anyone else?
3. When are you going to leave?
4. We're going to leave in two months
5. What special equipment are you going to need for the trip
6. We're going to pack different types of clothing.
7. When are you going to finish the project?

Tạm dịch

1. Tôi sẽ làm một video.

2. Bạn có định làm việc với ai khác không?

3. Khi nào bạn định đi?

4. Chúng tôi sẽ rời đi sau hai tháng.

5. Những thiết bị đặc biệt nào sẽ cần cho chuyến đi?

6. Chúng tôi sẽ đóng gói các loại quần áo khác nhau.

7. Khi nào bạn sẽ hoàn thành dự án?

F: In pairs, take turns reading the sentences in E with either the strong form or the weak form. Your partner has to say which form you used. (Làm theo cặp, lần lượt độc các câu ở bài E dưới dạng strong form hoặc weak form. Bạn của bạn phải nói dạng mà bạn đã dùng.)

Gợi ý đáp án:

HS tự thực hành.

G: In groups, plan one of these projects for your school: (Làm việc theo nhóm, lên kế hoạch cho một trong những dự án sau:)

- Create a website with information and news about your school and neighborhood.

- Make a short video called "A day in the life of a student."

- Plan an event to celebrate the end of the year.

Gợi ý đáp án:

Make a short video called “A day in the life of a student” (Làm video ngắn có tên “Một ngày của học sinh”)

– Make a short video, choose the place set up video.

– Determine the information to be posted.

– Set up groups in charge of the following tasks:

+ List the daily activites

+ Choose the background and build content

– Proposing accurate sources of information collection.

– Perform and upload video.

Tạm dịch

– Làm video ngắn, chọn nơi dựng video.

– Xác định thông tin cần đăng.

– Thành lập các nhóm phụ trách các công việc sau:

+ Liệt kê các hoạt động hàng ngày

+ Chọn nền và xây dựng nội dung

– Đề xuất các nguồn thu thập thông tin chính xác.

– Thực hiện và tải lên video.

Xem tổng hợp các nội dung giải bài tập Unit 8: 

- Kết thúc nội dung Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8B Plan a project - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 8 Making plans - Explore New Worlds 8B Plan a project của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM