Unit 8 Language Focus Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 22/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 8 Language Focus trang 82 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 8 Language Focus tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 Language Focus

A. Listen and read.
Then repeat the conversation and replace the words in blue

Unit 8 Language Focus Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

Dịch

- Yêu cầu: Nghe và đọc. Sau đó, lặp lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh

- Hội thoại:

1. Maya: Nhìn những cái áo thu này nè.

Nadine: Ừ, nó khá là đẹp đấy.

2. Maya: Xin lỗi, tớ có thể nhìn cái áo thu kia được không?

Nhân viên: Tất nhiên rồi, của cậu đây.

3. Maya: Bao nhiêu tiền vậy?

Nhân viên: Cái áo này $10. Cậu có muốn mua nó không?

Maya: Có, tớ mua.

4. Maya: Ôi không, nó quá rộng rồi.

Answer

Học sinh tự thực hành đọc

B. Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation.

Dịch

Luyện tập với bạn cùng nhóm. Thay thế bất kì từ nào để tạo ra đoạn hội thoại của riêng bạn

Answer

Học sinh tự thực hành

C. Complete the conversation. Then listen and check your answers

Dịch

Hoàn thành đoạn hội thoại sau. Sau đó nghe và kiểm tra lại

Answer

1. How much is/ It’s

2. How much is/ It’s

3. How much is/ It’s/ It’s

4. How much are/ They’re

D. Complete the conversation. Listen and check your answer. Then practice the conversation with a partner

Dịch

Hoàn thành đoạn hội hoại sau. Nghe và kiểm tra lại đáp án, sau đó luyện tập lại với bạn

Answer

1. Would

2. like

3. d

4. like

5. Try

6. How much

7. d

8. like

E. Work in pairs. You are at a store. Student A:You are a customer. Student B: You are a store assistant. Put some items on your desk and try to buy or sell them

Unit 8 Language Focus Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 2

Dịch

Làm việc theo cặp. Bạn đang ở cửa hàng. Học sinh A: Bạn là khách hàng, học sinh B: bạn là nhân viên. Đặt một số đồ cá nhân lên bàn và cố gắng mua hoặc bán chúng

Anwer

A: Excuse me, can I see that watch, please?

B: Sure, here you are.

A: How much is it?

B: It's 400,000 dong. Would you like to buy them?

A: No, thanks.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 8: How much is this T-Shirt? - Language Focus do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM