Unit 8 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 23/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 8 Comprehension trang 88 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 8 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 Comprehension

A. Choose the correct answers for Skiing in a Shopping Mall?

1. What is another title for the article?

a. An Amazing Mall

b. A Strange Ski Slope

c. A Beautiful Country

2. The word "famous" means ____.

a. full of people

b. different

c. well-known

3. "You can spend the whole day here" means you can ___;

a. do a lot of things

b. buy a lot of things

c. spend a lot of money

4. How many stores does the mall have?

a. about 350

b. about 400

c. about 500

5. "You can ski in the desert!" means you can ski ____.

a. on the sand

b. in cold weather

c. in a desert country

Dịch

Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung bài Trượt tuyết ở trung tâm mua sắm.

1. Tiêu đề khác cho bài báo là gì?

2. Từ "nổi tiếng" có nghĩa là ____.

3. "Bạn có thể dành cả ngày ở đây" có nghĩa là bạn có thể ____.

4. Có bao nhiêu cửa hàng ở trung tâm mua sắm?

5. "Bạn có thể trượt tuyết trên sa mạc!" nghĩa là bạn có thể trượt tuyết ____.

Answer

1. a                4. c

2. c                5. c

3. a

B. Match the numbers to the correct answers

Unit 8 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Dịch

Nối các con số với đáp án đúng

Answer

1-c                4-a

2-d                5-e

3-b

C. Critical thinking. Talk with a partner. How do you think shopping in your country is different from shopping in other countries?

Dịch

Tư duy phản biện. Nói cùng với bạn của mình. Bạn nghĩ việc mua sắm ở nước ta khác gì so với các nước khác?

Answer

Shopping in Vietnam is more diverse than in many other countries. Vietnamese people can shop at markets, shops or commercial centers. People can bid when shopping.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 8 Explore English: How much is this T-Shirt? - Comprehension do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM