Unit 8 Communiciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 22/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 8 Communiciation trang 85 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 8 Communiciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 8 Communiciation

Complete the chart. Look at the picture on page 83. Choose three items you want to buy. Write them in the chart. Then ask three students for their prices. Haggle to get good price. Then talk to your class. Whose things are the lowest in price? Whose things are the most expensive?

ITEMSTUDENT ASTUDENT BSTUDENT C
1.
2.
3.

Dịch

Hoàn thành bảng sau. Nhìn vào bức tranh trang 83. Chọn 3 đồ mà bạn muốn mua. Viết vào bảng sau. Sau đó, hỏi ba học sinh về giá. Mặc cả, trả giá để có thể giá tốt. Sau đó nói với cả lớp. Thứ của ai rẻ nhất, thứ của ai đắt nhất

Answer

ITEMTu AnhThien MinhHoang Dang
1. Shoes400.000VND370.000VND200.000VND
2. Hat60.000VND50.000VND80.000VND
3. Backpack150.000VND250.000VND400.000VND

- Tu Anh's shoes is the most expensive.

- Thien Minh's hat is the cheapest.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 8 Explore English: How much is this T-Shirt? - Communiciation do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM