Unit 7 Reading Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 21/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 7 Reading trang 77 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 7 Reading tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7 Reading

ANIMAL SMARTS

This is Kanzi, a bonobo chimpanzee. Bonobo chimpanzees are from Africa. There are only about 10,000 to 50,000 bonobos in the world today.

Kanzi lives in a zoo in the United States. He is very smart. He can communicate with humans.

Kanzi can understand about 3000 English words. He can’t speak, but he can use the computer to say about 500 words. He points to pictures on a computer to say these words. He uses between 30 and 40 words everyday.

Kanzi can also make a fire and cook marshmallows. He knows that fires are hot. Kanzi can’t sing, but he can play the piano. Kanzi teaches his son Teco. Now Teco can use a computer, just like Kanzi.

Dịch

SỰ THÔNG MINH CỦA ĐỘNG VẬT

Đây là Kanzi, một con tinh tinh bonobo. Tinh tinh bonobo đến từ Châu Phi. Ngày nay, trên thế giới chỉ còn khoảng 10000 dến 50000 cá thể tinh tinh bonobo.

Kanzi sống ở một sở thú ở Mỹ. Nó rất là thông minh và có thể giao tiếp với con người.

Kanzi có thể hiểu 3000 tiếng Anh. Nó không thể nói, tuy nhiên nó có thể dùng máy tính để nói khoảng 500 từ. Nó chỉ vào bức tranh ở trên máy tính để nói những từ đấy. Nó sử dụng khoảng 30 đến 40 từ mỗi ngày.

Kanzi cũng có thể tạo ra lửa và nấu kẹo dẻo. Nó còn biết lửa thì nóng. Kanzi không thế hát, nhưng nó có thể chơi piano. Kanzi dạy con trai của nó Teco. Bây giờ Teco cũng có thể dùng được máy tính giống như Kanzi

A. Read the article quickly. What’s special about Kanzi?

a. He can write

b. He can speak English.

c. He can communicate with humans.

Dịch

Đọc nhanh đoạn văn trên. Điều đặc biệt của Kanzi là gì?

a. Anh ấy có thể viết

b. Anh ấy có thể nói tiếng Anh

c. Anh ấy có thể giao tiếp với con người

Answer

c. He can communicate with humans.

B. Circle all the things Kanzi can do

Dịch

Khoanh tròn những việc mà Kanzi có thể làm được

Answer

- He can communicate with humans

- He can understand about 3000 English words

- He can use the computer to say about 500 words

- He can also make a fire and cook marshmallows

- He can play the piano

C. Read again. Where does Kanzi live?

Dịch

Đọc lại một lần nữa. Kanzi sống ở đâu?

Answer

He lives in a zoo in the United States

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 7: Can you do this? - Reading do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM