Unit 7 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 7 Preview trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 7 Preview tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7 Preview

A. Listen. Check √ the things they can do well

Unit 7 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

Dịch

Nghe và đánh dấu √ vào những việc họ có thể làm tốt

Answer

swim √

play the piano √

play the guitar x

rock climb √

sing x

B. Write the names in the box under what they can do

Unit 7 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 2

Dịch

Viết tên ở trong bảng dưới những việc họ có thể làm

Answer

1. Jennifer: play the piano

2. Christina: rock climb

3. Lucas: swim

C. Talk with a partner. What can you do?

Ex: Can you ride a horse?

- Yes, I can

Dịch

Nói với bạn của mình. Bạn có thể làm gì?

VD: Cậu có thể cưỡi ngựa được không?

- Có, tớ có thể

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 7: Can you do this? - Preview do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cập nhật ngày 21/12/2021 - Tác giả: Cao Linh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM