Unit 7 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 21/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 7 Preview trang 70 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 7 Preview tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7 Preview

A. Listen. Check √ the things they can do well

Unit 7 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

Dịch

Nghe và đánh dấu √ vào những việc họ có thể làm tốt

Answer

swim √

play the piano √

play the guitar x

rock climb √

sing x

B. Write the names in the box under what they can do

Unit 7 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 2

Dịch

Viết tên ở trong bảng dưới những việc họ có thể làm

Answer

1. Jennifer: play the piano

2. Christina: rock climb

3. Lucas: swim

C. Talk with a partner. What can you do?

Ex: Can you ride a horse?

- Yes, I can

Dịch

Nói với bạn của mình. Bạn có thể làm gì?

VD: Cậu có thể cưỡi ngựa được không?

- Có, tớ có thể

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 7: Can you do this? - Preview do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM