Unit 7 lớp 6 Project trang 15 SGK Tiếng Anh

Xuất bản: 11/12/2019 - Cập nhật: 17/12/2019 - Tác giả:

Unit 7 lớp 6 Project SGK Tiếng Anh 6 tập 2 được hướng dẫn bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được kiến thức cần nhớ và tham khảo cách làm bài tập.

Unit 7 lớp 6 Project trang 15
Hướng dẫn trả lời Unit 7 lớp 6 Project trang 15 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm Project Unit 7 lớp 6 Television để chuẩn bị bài học tốt hơn.

Unit 7 lớp 6 Project

Bài 1

HOW IMPORTANT IS TV TO YOU?

Work in groups. Interview your friends, using the questions below. Report your results to the class.

1. What do you prefer doing in your free time? 

A. Going out              C. Watching TV

B. Reading books      D. Other activities

2. How many hours a day do you watch television?

A. One hour           C. Three hours

B. Two hours          D. More than three hours

3. Why do you watch TV?

A. I have nothing else to do.

B. My parents want me to do it.

C. I like it because it's entertaining and educational.

D. I can go to sleep easily when I watch TV.

4. Which of the following do you like to get information from?

A. Books                  C. The Internet

B. Newspapers             D. Television

5. How long do you think you can live without TV?

A. I cannot live without TV.

B. Less than a week.

C. Less than a month.

D. I don't know.

» Bài trước: Unit 7 lớp 6 Looking back

Tạm dịch:

Ti vi quan trọng với em như thế nào?

Làm theo nhóm. Phỏng vấn bạn bè, sử dụng câu hỏi bên dưới. Báo cáo kết quả của em với lớp.

1. Bạn thích làm gì vào thời gian rảnh?

a.  Đi ra ngoài               b. Đọc sách

c. Xem truyền hình        d. Những hoạt động khác

2.  Bạn xem truyền hình bao nhiêu giờ một ngày?

a. Một giờ                     b. Hai giờ

c. Ba giờ                       d. Hơn 3 giờ

3.  Tại sao bạn xem ti vi?

a. Tôi không có việc gì khác để làm.

b.  Ba mẹ tôi muôn tôi xem.

c.  Tôi thích nó bởi vì nó mang tính giải trí và giáo dục.

d.  Tôi có thể ngủ dễ dàng khi tôi xem ti vi.

4.  Bạn thích lấy thông tin từ đâu trong những thứ sau?

a.  sách                         b. báo

c.  Internet                    d. truyền hình

5.  Bạn có nghĩ là bạn có thể sống mà không có ti vi trong bao lâu?

a.  Tôi không thể sống mà không có ti vi.

b.  ít hơn 1 tuần.

c.  ít hơn 1 tháng.

d.   Tôi không biết.

» Bài tiếp theo: Unit 8 lớp 6 Vocabulary

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời Unit 7 lớp 6 Project trang 15 SGK Tiếng Anh 6 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM