Unit 7 lớp 10 Global Success Writing

Xuất bản: 17/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 7 lớp 10 Global Success Writing trang 82 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 7 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Writing: Unit 7 - Viet Nam and international organisations thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 7 lớp 10 Global Success Writing

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 82 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Bài 1: Complete the following sentences. Use the words in the box (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng các từ trong hộp)

Trả lời:

1. popular

2. cultural

3. open to

4. easier

5. international

6. experiencing

Tạm dịch:

1. Đất nước chúng ta đã trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch nước ngoài trong khu vực.

2. Giao lưu văn hóa đa dạng giúp du khách biết thêm về đất nước chúng tôi.

3. Các cơ hội giáo dục lớn hơn ở nước ngoài đang mở ra cho sinh viên Việt Nam.

4. Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài cũng dễ dàng hơn.

5. Các trường cao đẳng và đại học của Việt Nam cũng có thể tiếp nhận sinh viên quốc tế.

6. Người Việt Nam có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn các nền văn hóa khác nhau.

Bài 2: Complete the following diagram. Use the ideas in 1 and your own ideas (Hoàn thành sơ đồ sau. Sử dụng các ý tưởng bài 1 và ý tưởng của riêng bạn)

Trả lời:

- a/b: 2/6

- c/d: 3/5

- C. increase both local and international tourism

- e. Viet Nam has become one of the most popular destinations for many foreign tourists in the region

- f. It is also easier for Vietnamese people to travel abroad.

Tạm dịch:

Lợi ích đối với Việt Nam với tư cách là thành viên của các tổ chức quốc tế

A. quảng bá văn hóa của mình và tìm hiểu các nền văn hóa khác

- giao lưu văn hóa đa dạng giúp du khách biết thêm về đất nước chúng tôi.

- người Việt Nam có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn các nền văn hóa khác nhau.

B. tạo nhiều cơ hội học tập cho cả sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài

- các cơ hội giáo dục lớn hơn ở nước ngoài đang mở ra cho sinh viên Việt Nam.

- các trường cao đẳng và đại học của Việt Nam cũng có thể tiếp nhận sinh viên quốc tế.

- C. tăng cả du lịch trong nước và quốc tế

- e. Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất của nhiều du khách nước ngoài trong khu vực

- f. Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài cũng dễ dàng hơn.

Bài 3: Write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits for Viet Nam as a member of international organisations. Use the information in the diagram in 2 (Viết đoạn văn (120 - 150 từ) nói về lợi ích của Việt Nam khi là thành viên của các tổ chức quốc tế. Sử dụng thông tin trong sơ đồ trong 2)

Trả lời:

Viet Nam has gained three main benefits since it joined different international organisations. Firstly, it is easier and more convenient for Viet Nam to promote its culture and learn about other cultures. For example, various cultural exchanges help foreigners know more about our country. In addition, Vietnamese people have a better chance of experiencing different cultures. Secondly, this has created greater education opportunities for both Vietnamese and foreign students. More education opportunities abroad are now open to Vietnamese students. Viet Nam's colleges and universities can also accept international students. Finally, joining these organisations has also helped Viet Nam increase both local and international tourism. In fact, Viet Nam has become one of the most popular destinations for many foreign tourists in the region. It is also easier for Vietnamese people to travel abroad. In short, Viet Nam has benefited greatly from becoming a member of different international organisations.

Tạm dịch:

Việt Nam đã đạt được ba lợi ích chính kể từ khi gia nhập các tổ chức quốc tế khác nhau. Thứ nhất, Việt Nam dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc quảng bá văn hóa và tìm hiểu các nền văn hóa khác. Ví dụ, giao lưu văn hóa khác nhau giúp người nước ngoài biết thêm về đất nước của chúng tôi. Ngoài ra, người Việt Nam có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn các nền văn hóa khác nhau. Thứ hai, điều này đã tạo ra nhiều cơ hội học tập cho cả sinh viên Việt Nam và sinh viên nước ngoài. Nhiều cơ hội học tập ở nước ngoài đang mở ra cho sinh viên Việt Nam. Các trường cao đẳng và đại học của Việt Nam cũng có thể tiếp nhận sinh viên quốc tế. Cuối cùng, việc tham gia các tổ chức này cũng đã giúp Việt Nam tăng lượng du lịch trong nước và quốc tế. Trên thực tế, Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến phổ biến nhất đối với nhiều du khách nước ngoài trong khu vực. Người Việt Nam đi du lịch nước ngoài cũng dễ dàng hơn. Tóm lại, Việt Nam đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc trở thành thành viên của các tổ chức quốc tế khác nhau.

Xem các nội dung giải tiếng anh 10 unit 7 khác:

- Kết thúc nội dung Unit 7 lớp 10 Global Success Writing - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 7 Viet Nam and international organisations: Writing của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM