Unit 7 lớp 10 Global Success Looking Back

Xuất bản: 17/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 7 lớp 10 Global Success Looking Back trang 84, 85 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 7 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Looking Back: Unit 7 - Viet Nam and international organisations thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 7 lớp 10 Global Success Looking Back

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 84, 85 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Pronunciation

Câu hỏi: Listen and mark the primary stress in the words in bold. Then practise saying the sentences (Nghe và đánh dấu trọng âm chính trong các từ được in đậm. Sau đó tập nói các câu)

Bài nghe:


Trả lời:

1. WWF is the world’s largest non-profit environ’mental organi’sation.

2. Viet Nam has become a more active par’ticipant in the inter’national com’munity.

3. Japan is the biggest financial provider to this eco’nomic organi’sation.

4. UNICEF helps disad’vantaged teenagers continue their edu’cation.

5. There are more edu’cational oppor’tunities for Vietnamese students now.

Tạm dịch:

1. WWF là tổ chức môi trường phi lợi nhuận lớn nhất thế giới.

2. Việt Nam đã trở thành một bên tham gia tích cực hơn vào cộng đồng quốc tế.

3. Nhật Bản là nhà cung cấp tài chính lớn nhất cho tổ chức kinh tế này.

4. UNICEF giúp các thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học.

5. Hiện có nhiều cơ hội học tập hơn cho sinh viên Việt Nam.

Vocabulary: Unit 7 lớp 10 Global Success Looking Back

Câu hỏi: Complete the text with the correct forms of the verbs in the box (Hoàn thành văn bản với các dạng đúng của các động từ trong hộp)

Trả lời:

1. enter

2. commits

3. aims

4. welcomes

5. promote

Tạm dịch:

Với tư cách là thành viên của các tổ chức quốc tế khác nhau, Việt Nam có thể tham gia quan hệ với các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế. Quốc gia của chúng tôi cam kết hợp tác chặt chẽ với các tổ chức này để đạt được mục tiêu của họ.

Với mục tiêu phát triển kinh tế, Việt Nam luôn chào đón các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp quốc tế và địa phương. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của chúng ta.

Grammar: Unit 7 lớp 10 Global Success Looking Back

Câu hỏi: Write another sentence using the word(s) in brackets. Make sure it has the same meaning as the previous one. (Viết một câu khác sử dụng (các) từ trong ngoặc. Đảm bảo rằng nó có cùng ý nghĩa với ý nghĩa trước đó.)

Trả lời:

1. Viet Nam is more attractive to foreign tourists nowadays than it was in the past.

2. No international organisation is larger than the United Nations.

3. The international market now is more competitive than it was in the past.

4. Japan is the biggest financial provider to this organisation.

Xem các nội dung giải tiếng anh 10 unit 7 khác:

- Kết thúc nội dung Unit 7 lớp 10 Global Success Looking Back - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 7 Viet Nam and international organisations: Looking Back của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM