Unit 7 lớp 10 Global Success Getting Started

Xuất bản: 14/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 7 lớp 10 Global Success Getting Started trang 76, 77 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 7 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Getting Started: Unit 7 - Viet Nam and international organisations thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 7 lớp 10 Global Success Getting Started

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 76, 77 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Bài 1: Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:


Tạm dịch:

BẠN CÓ BIẾT ...?

A. Liên hợp quốc (UN) được thành lập vào năm 1945. Đây là một tổ chức của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mục tiêu chính của nó là hòa bình thế giới. Nó cũng hoạt động để giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của mọi người theo những cách khác. Việt Nam gia nhập tổ chức năm 1977. Kể từ đó, nước ta ngày càng năng động hơn và tham gia nhiều hoạt động của Liên hợp quốc trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình.

B. UNICEF được thành lập vào năm 1946. Tổ chức này hoạt động tại hơn 190 quốc gia để giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục trẻ em. Nó đặc biệt nhằm hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất trên toàn thế giới. Mục tiêu của UNICEF tại Việt Nam là bảo vệ trẻ em và đảm bảo chúng được khỏe mạnh, được giáo dục và an toàn không bị tổn hại.

C. UNDP được thành lập năm 1965 với tư cách là một bộ phận của LHQ. Nó cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chuyên gia và đào tạo để giúp người dân ở các nước đang phát triển có cuộc sống tốt hơn. Tại Việt Nam, UNDP phối hợp chặt chẽ với chính phủ để giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người dân.

D. WTO được thành lập năm 1995. Đây là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới. Việt Nam trở thành thành viên WTO năm 2007. Từ đó đến nay, nền kinh tế nước ta đã đạt được mức tăng trưởng cao. Việt Nam cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bài 2: Read the text again and choose the correct answers (Đọc lại văn bản và chọn câu trả lời đúng)

Trả lời

1. A

2. B

3. C

Tạm dịch:

1. Tổ chức nào được thành lập năm 1945? - Liên hợp quốc.

2. Tổ chức nào nhằm mục đích giúp cải thiện sức khỏe và giáo dục của trẻ em? – UNICEF.

3. Tổ chức kinh tế quốc tế nào sau đây là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất? – WTO.

Bài 3: Find words in the texts (A, B, C, or D) that mean the following. (Tìm các từ trong văn bản (A, B, C, hoặc D) có nghĩa như sau.)

Trả lời

1. peacekeeping

2. harm

3. expert

4. investors

Tạm dịch:

1. gìn giữ hòa bình = giúp ngăn chặn mọi người đánh nhau

2. tác hại = thiệt hại hoặc thương tích

3. chuyên gia = có kiến thức tuyệt vời

4. nhà đầu tư = những người hoặc tổ chức đầu tư tiền

Bài 4: Complete the sentences with words / phrases from 1 (Hoàn thành các câu với các từ / cụm từ bài 1)

Trả lời

1. more active

2. the most disadvantaged

3. better

4. largest

5. more attractive

Tạm dịch:

1. Kể từ khi gia nhập LHQ, Việt Nam ngày càng năng động hơn và tham gia nhiều hoạt động của LHQ trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình.

2. UNICEF đặc biệt hướng tới hỗ trợ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhất trên toàn thế giới.

3. UNDP giúp người dân ở các nước đang phát triển có cuộc sống tốt hơn.

4. WTO là tổ chức kinh tế quốc tế lớn nhất thế giới.

5. Việt Nam cũng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Xem các nội dung giải tiếng anh 10 unit 7 khác:

- Kết thúc nội dung Unit 7 lớp 10 Global Success Getting Started - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 7 Viet Nam and international organisations: Getting Started của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM