Unit 7 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản: 06/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 7 Getting Started trang 06-07 tập 2 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 7.

Giải bài tập Unit 7 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7 Getting Started

I. Listen and read

Phong: What are you doing tonight, Hung?
Hung: The Voice Kids.
Phong: That music talent show is very interesting.
Hung: It is. What programme do you often watch, Phong?
Phong: Films I like animated films like The Lion King.
Hung: I love them, too. They're wonderful.
Phong: I often watch them with my little brother, but he prefers cartoons.
Hung: Tom and Jerry?
Phong: Ha...ha... Yes, he loves Jerry the mouse.
Hung: Jerry's a clever character. Do you know any English progammes for children?
Phong: Yes. I watch English in a Minute on VTV7.
Hung: Great. I'll watch it, too.

Dịch:

Phong: Tối nay cậu sẽ xem gì vậy Hùng?
Hung: Giọng hát Việt nhí.
Phong: Cuộc thi tài năng âm nhạc đó rất thú vị.
Hung: Chính nó đấy. Cậu hay xem chương trình gì vậy Phong?
Phong: Phim, tớ thích xem phim đồ họa kiểu Vua sư tử.
Hung: Tớ cũng thích hoạt hình. Nhìn chúng thật vi diệu.
Phong: Tớ thường xem chúng với em trai tớ, nhưng em ấy thích hoạt hình truyền thống hơn. 
Hung: Kiểu Tom và Jerry?
Phong: Haha  đúng vây. Nó thích chuột Jerry lắm.
Hung: Jerry thông minh mà. Cậu có biết chương trình tiếng Anh nào cho trẻ em không?
Phong: Có đấy. Tớ xem chương trình Tiếng Anh trong một phút trên VTV7.
Hung: Tuyệt. Thế tớ cũng sẽ xem nó.

II Choose the correct answer  A,B, or C.

1. Phong and Hung are talking about ..........

A. The Voice Kids programme

B. English in o Minute programme

C. different TV programmes

2. Phong likes..............

A. animated films

B. cartoons

C. talent shows

3. When you're viewing a TV programme, you say: ‘I'm ............ TV."

A. watching

B. seeing

C. looking

4. When a programme teaches you something, it's ........

A. educational

B. funny

C. clever

Answer

1. C

2. A

3. A

4. A

III. Read the conversation again and match 1-5 with a-e.

1. The Voice Kids
2. The Lion King
3. Tom and Jerry
4. VTV7
5. English in a Minute

a. animated film
b. channel
c. music talent show
d. education progamme
e. cartoon

Answer

1.c

2. a

3. e

4. b

5. d

IV. Find and write the adjectives in the conversation which describe the programmes and characters below.

1. The Voice Kids ..........................

2. animated films ..........................

3. Jery the mouse ..........................

4, programmes on VTV7................

Answer

1. interesting

2. wonderful

3. clever

4. educational

V. Work in groups. Interview your partners about their favourite TV programmes and report to the class.

Example: 

In our group, Mai likes sports

programmes on TV. Binh likes...

Answer

In our group, Mai likes sports programmes on TV. Binh likes discovery programmes on TV. Linh likes game show on TV. Ha likes movies on the Internet.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7: Television - Getting started sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM