Unit 7 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 21/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 7 Comprehension trang 78 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 7 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7 Comprehension

A. Choose the correct answers for Animal smarts

1. What is the article about?

a. a smart animal

b. bonobo chimpanzees

c. a zoo in the United States

2. Where are bonobo chimpanzees from?

a. Africa

b. Europe

c. Asia

3. The word "understand" means _____.

a. say

b. use

c. know the meaning of

4. How does Kanzi communicate what he wants?

a. by pointing to pictures

b. by writing words

c. by making sounds

5. According to the article, Kanzi's son Teco can _____.

a. make a fire

b. use a computer

c. play the piano

Dịch

Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung đoạn văn Animal Smarts

1. Bài đọc trên nói về gì? Một loài động vật thông minh

2. Tinh tinh bonono đến từ đâu? Châu Phi

3. Từ “understand” ở dòng 6 nghĩa là _____.

4. Làm thế nào để Kanzi chỉ ra được cái nó muốn? Bằng cách chỉ vào bức tranh

5.  Theo như bài đọc trên thì con trai của Kanzi, Teco có thể _____.

Answer

12345
aacab

B. Complete the chart.
According to the article, what can Kanzi do? What can’t Kanzi do?

Kanzi canKanzi can't

Dịch

Hoàn thành bảng sau. Dựa trên nội dung đoạn văn, Kanzi có thể làm gì và những điều Kanzi không thể làm?

Answer

Kanzi canKanzi can't

- Communicate with humans

- Understand about 3000 English words

- Use computer to say about 500 words

- Make a fire

- Cook marshmallows

- Play the piano

- sing

C. Talk with a partner. What would you teach your pet to do?

Dịch

Nói với bạn cùng nhóm của mình. Bạn sẽ dạy thú cưng của mình làm gì?

Answer

Học sinh tự thực hành

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 7: Can you do this? - Comprehension do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM