Unit 6 Video Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 20/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 6 Video trang 67 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 6 Video tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6 Video - Kekenya's school

Before you watch

Circle the correct answers. What do you already know about Kakenya’s school?

1. This school is in (Kenya / Uganda).

2. The school is for girls living in (cities / villages).

Dịch

Khoanh tròn các câu trả lời đúng. Bạn đã biết gì về trường học của Kakenya?

Answer

1. Kenya

2. villages

While you watch

A. Check your answers to the Before You Watch questions.

Dịch

Kiểm tra câu trả lời của bạn cho các câu hỏi Trước khi xem.

Answer

Đang cập nhật...

B. Watch the video again. Circle T for True or F for False.

1. Kakenya’s students live in the school.      T           F

2. They cook their own food in school.         T           F

3. School starts at 9 o'clock.                         T           F

4. They study math and geography.             T           F

Dịch

Xem lại video. Khoanh tròn T cho câu Đúng hoặc F cho câu Sai.

Answer

Đang cập nhật...

After you watch

Talk with a partner. How would you describe Kakenya? Do you think these girls will have a better life?

Dịch

Nói với bạn của em. Bạn sẽ mô tả Kakenya như thế nào? Bạn có nghĩ rằng những cô gái này sẽ có một cuộc sống tốt hơn?

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 6: What time do you go to school? - Video do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM