Unit 6 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 20/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 6 The Real World trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Mục lục nội dung

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 6 The Real World tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6 The Real World

A. Calculate. It’s 2pm in London (GMT). What time is it in these cities?

Dịch

Tính. Bây giờ là 2 giờ chiều ở London (GTM). Các thành phố sau đây là mấy giờ?

Answer

1. Los Angeles: 6:00 am

2. New York: 9:00 am

3. Rio De Janerio: 10:00am

4 Madrid: 3:00pm

5.Nairobi: 4:00pm

6. New Delhi: 6:30pm

7. Jakarta: 8:00pm

8. Sydney: 11:00 pm

B. Quiz. Guess the answers. Circle T for True and F for False. Then listen and check.

1. Large countries alwways have at least two time zones                      T            F

2. There is a country that has 12 times zones                                        T            F

3. Some countries change their time when the season changes           T            F

4. Somtimes a country changes its time zone permanently                   T            F

Dịch

Câu đố. Đoán câu trả lời. Khoanh T cho câu đúng và F cho câu sai. Sau đó nghe và kiểm tra lại

Answer

Gợi ý trả lời

1 - T

2 - T

3 - T

4 - T

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 6: What time do you go to school? - The Real World do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM