Unit 6 The Real World Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 6 The Real World trang 62 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.
Mục lục nội dung

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 6 The Real World tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6 The Real World

A. Calculate. It’s 2pm in London (GMT). What time is it in these cities?

Dịch

Tính. Bây giờ là 2 giờ chiều ở London (GTM). Các thành phố sau đây là mấy giờ?

Answer

1. Los Angeles: 6:00 am

2. New York: 9:00 am

3. Rio De Janerio: 10:00am

4 Madrid: 3:00pm

5.Nairobi: 4:00pm

6. New Delhi: 6:30pm

7. Jakarta: 8:00pm

8. Sydney: 11:00 pm

B. Quiz. Guess the answers. Circle T for True and F for False. Then listen and check.

1. Large countries alwways have at least two time zones                      T            F

2. There is a country that has 12 times zones                                        T            F

3. Some countries change their time when the season changes           T            F

4. Somtimes a country changes its time zone permanently                   T            F

Dịch

Câu đố. Đoán câu trả lời. Khoanh T cho câu đúng và F cho câu sai. Sau đó nghe và kiểm tra lại

Answer

Gợi ý trả lời

1 - T

2 - T

3 - T

4 - T

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 6: What time do you go to school? - The Real World do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cập nhật ngày 20/12/2021 - Tác giả: Cao Linh
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM