Unit 6 Skills 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 15/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 6 Skills 1 trang 64-65 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi - tiếng Anh 6 bài 6.

Giải bài tập Unit 6 Skills 1 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6 Skills 1

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 64-65 về đọc và nói.

Reading

I. Reading the passages and decide who says sentences 1-5


A. Russ

B. Wu

C. Mai

StatementsWho

1. Dogs are lucky animals.

2. We welcome the New Year at Times Square.

3. Children get lucky money.

4. We give rice to wish for enough food.

5. Children dress beautifully.

Answer

2. A

3. B

4. C

5. B

II. Test your memmory!

Tick the things which appear in the passages and cross the ones which don't

Tick the things which appear in the passages and cross the ones

Answer

- The things appear in the passage: a, b, c, f, e, g,

- The things don't appear in the passage: d, h.

Speaking

III. Work in groups. These are some activities from the reading passages in 1. Tell your group if  you do them during Tet.

Example: 

go to Times Square to welcome the New Year

=> I don't go to Times Square to welcome the New Year.

1. watch fireworks on New Year's Eve

2. sing when the New Year comes

3. get lucky money

4. go out and have fun

5. dress beautifully

6. buy salt for happiness

Answer

1.  I watch fireworks on New Year's Eve.

2. My friends sing when the New Year comes.

3. I like get lucky money.

4. My family go out and have fun.

5. My mom and my  sister dress beautifully.

6. My dad buy salt for happiness.

IV. Work in groups. Read the list and discuss what you should or shouldn't do at Tet

- break things

- make a wish

- dress beautifully

- say "have fun" to friends

- help decorate our house

- play games all night

- invite friends home

- ask for lucky money

- play loud music

Example

A: We should dress beautifully at Tet.

B: I agree. Should we ask for lucky money?

C: No, we shouldn't.

Answer

A: Oke, I remember that. Could you play games all night?

B: Off course. But we shouldn't play games over nigh.

C: I go to pagoda and make a wish. Do you go to pagoda with me?

A,B: Yes. Let's go.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet holiday - Skills 1 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM