Unit 6 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 14/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 6 Getting Started trang 58-59 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 6.

Giải bài tập Unit 6 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6 Getting Started

I. Listen and repeat

Linda: Phong, does Viet Nam celebrate New Years?

Phong: Yes, we do. We have Tet/

Linda: When is Tet?

Phong: At different times. This year, it's in January.

Linda: What do you do at Tet?

Phong: We clean our homes and decorate them with flowers.

Linda: Is Tet a time for family gathering?

Phong: Yes. It's happy time for everybody.

Linda: Great.

Phong: Yes, and another good thing about Tet is that children get lucky money.

Linda: That sounds interesting. Is there anything special people should do?

Phong: We should say "Happy New Year" when we meet people, and we shouldn't break anything.

Dịch

Linda: Phong, Việt Nam có ăn mừng năm mới không?

Phong: Có chứ, chúng tôi có. Chúng tôi có Tết.

Linda: Tết là khi nào?

Phong: Vào những thời điểm khác nhau. Năm nay, đó là vào tháng Giêng.

Linda: Bạn làm gì vào dịp Tết?

Phong: Chúng tôi dọn dẹp nhà cửa và trang trí chúng bằng hoa.

Linda: Tết có phải là thời gian để sum họp gia đình không?

Phong: Đúng vậy. Đó là thời gian hạnh phúc của tất cả mọi người.

Linda: Tuyệt thật.

Phong: Đúng vậy, và một cái hay nữa của Tết là trẻ em được lì xì.

Linda: Nghe có vẻ thú vị. Có điều gì đặc biệt mà mọi người nên làm không?

Phong: Chúng ta nên nói "Chúc mừng năm mới" khi gặp mọi người, và chúng ta không nên làm vỡ bất cứ thứ gì.

II. What are Phong and Linda talking about?

A. New year in the world

B. Tet in Viet Nam

C. What to eat and wear during Tet

Answer

B. Tet in Viet Nam

III. Complete the sentences about Tet with the information from the conversation in 1

1. This year Tet is in ... .

2. We decorate our ... .

3. Tet is a time for family ... .

4. Children get ... .

5. People shouldn't ... anything.

Answer

1. January

=> This year Tet is in January .

2. house

=> We decorate our house.

3. gathering

=> Tet is a time for family gathering.

4. lucky money

=> Children get lucky money.

5. break

=> People shouldn't break anything.

IV. Match the words/phrases in the box with the pictures

Match the words/phrases in the box with the pictures

Answer

a. 2

b. 1

c. 3

d. 4

V. Game: Is it about Tet?

Write two things or activites and share them with the class. The class listens and decides whether they are about or not about Tet

Answer

Học sinh tham gia trò chơi trên lớp

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet holiday - Getting started sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM