Unit 6 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 20/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 6 Comprehension trang 66 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 6 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6 Comprehension

A. Choose the correct answers for Kakenya’s Dream.

1. What is another title for this article?

a. Life after School    b. Living in Kenya      c. A School for Girls

2.  How many students are there in some village school classrooms?

a. 70          b. 90                c. 100

3.  Many schools in Kenya need more _____

a. chairs       b. teachers        c. students

4. “Especially true” means _______ (line 5)

a. not true        b. only true       c. more often true

5.  Why do some Maasai girls not finish school?

a. They move house.       b. They get married.      c. They leave Kenya.

Dịch

Chọn đáp án đúng dựa trên bài viết Giấc mơ của Kakenya

Answer

12345
CABCB

B. Complete the diagram. Look at the school subject in page 64. Compared the school subjects at Kakenya’school with your school subjects

Unit 6 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Dịch

Hoàn thành sơ đồ sau. Nhìn vào các môn học ở trang 64. So sánh các môn học ở trường của Kakenya và các môn học ở trường của bạn

Answer

Your school subjectsBothSubjects at Kakenya’ school
English, Music, Arts, Maths, Literature, History, Chemistry, Physics, PE, GeographyEnglish, Maths, Science, Geography, History, Arts, PESwahili

C. Talk with a partner. What do you think of Kakenya's school? Is your school similar to or different from Kakenya's?

Dịch

Nói với bạn của em. Bạn nghĩ gì về trường của Kakenya? Trường của bạn giống hay khác trường của Kakenya?

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 6: What time do you go to school? - Comprehension do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM