Unit 6 A Closer look 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản: 14/07/2021 - Cập nhật: 06/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 6 A Closer look 1 trang 60 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi - tiếng Anh 6 bài 6.

Giải bài tập Unit 6 A Closer look 1 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6 A Closer look 1

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 60 về từ vựng và phát âm.

Vocabulary

I. Write the words / phrases in the box under the pictures

Write the words / phrases in the box under the pictures

Answer

1. Fireworkds

2. special food

3. fun

4. wish

5. furniture

II. Match the verbs with the nouns

Match the verbs with the nouns

Answer

1. f

2. e

3. d

4. a

5. c

6. b

III. Complete the sentences with the words in the box.

shopping           clean          peach         celebrate           food

1. In Viet Nam, we ............. Tet in January of February.

2. At Tet, we decorate our houses with ........... flowers.

3. Children should help their parents to.............. their houses.

4. People do a lot of ........... before Tet.

5. My mother usually cooks special............ during Tet.

Answer

1. celebrate

=> In Viet Nam, we celebrate Tet in January of February.

2. peach

=> At Tet, we decorate our houses with peach flowers.

3. clean

=> Children should help their parents to clean their houses.

4. shopping

=> People do a lot of shopping before Tet.

5. food

=> My mother usually cooks special food during Tet.

Pronunciation

IV. Listen and repeat the words. 

shopping       special        rice     spring            wish          celebrate

V. Listen and repeat the poem. Pay attention to the sounds /s/ and /J/ in the underlined words.

Học sinh thực hành trên lớp.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 6: Our Tet holiday - A closer look 1 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM