Unit 5 Video Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 18/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 5 Video trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 5 Video tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Video - A STRANGE MEAL

Before you watch

Look at the photo. Why do you think the meal in this video is strange?

Unit 5 Video Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Dịch

Nhìn vào bức hình. Tại sao bạn nghĩ bữa ăn trong video này lạ.

Answer

Because the food in the picture is spiders

While you watch

A. Check your answer to the Before You Watch question.

Dịch

Kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi Trước khi xem.

B. Watch the video again. Answer these questions.

1. Gene Rurkaisa__.

a. hotel owner                  b. chef

2. What do the people at the meal eat?

a. strange creatures        b. vegetables that look like insects

3. What does Gene say about this meal?

a. It’s dangerous.             b. It’s tasty.

4. What do the people think about the food?

a. They think it’s bad.     b. They think it's good.

Dịch

Xem lại video và trả lời câu hỏi

Answer

Đang cập nhật

After you watch

Talk with a partner. What food in the video is strange? Do you want to eat the food in the video?

Dịch

Nói với bạn. Món ăn trong video có gì lạ? Bạn có muốn ăn món ăn trong video không?

Answer

Học sinh tự thực hành cùng bạn

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 5: I like fruit - Video do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM