Unit 5 The real world Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 18/12/2021 - Cập nhật: 31/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 5 The real world trang 52 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 5 The real world tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 The real world

A. Write. Complete the table with the words from the boxes

Unit 5 The real world Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Dịch

Viết. Hoàn thành bảng sau với các từ đã cho.

Answer

A glass of (Một cốc)A slice of (Một miếng, một lát)A bar of (Một thanh, thỏi)A can of (Một lon)
MilkPizza, breadCandy, chocolateSoda

B. Listen. Circle the correct words. Then listen again and check your answers.

In an average lifetime, Americans eat and drink about...

Dịch

Nghe và khoanh vào câu trả lời chính xác. Nghe và kiểm tra lại đáp án.

Trung bình tong cuộc đời, người Mỹ ăn và uống khoảng ...

Answer

Đang cập nhật

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 5: I like fruit - The real world do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM