Unit 5 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 18/12/2021 - Cập nhật: 31/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 5 Pronunciation trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 5 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Pronunciation

A. Listen and repeat 

Dịch

Nghe và lặp lại

1. s, drinks        2. s, bananas       3. s, glasses

Answer

Học sinh nghe và đọc lại.

B. Complete the chart. Use the words in the box. Then listen and check your answers

Unit 5 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Dịch

Hoàn thành bảng sau, sử dụng những từ đã cho, nghe và kiểm tra lại đáp án

Answer

Sounds like s in drinksSounds like s in bananasSounds like s in glasses
Chips, grapes, likes, dessertsvegetablesSlices, peaches, oranges

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B

Dịch

Luyện tập với bạn cùng nhóm, lần lượt đọc các từ ở bài tập B

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 5: I like fruit - Pronunciation do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM