Unit 5 Preview Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 16/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 5 Preview trang 49 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 5 Preview tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Preview

A. Listen to the students. What fruits do they like. Complete the Like column

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Cánh Diều
NAMELIKE smileyDON'T LIKE sad
Dinoapples
Sophie
Teresa
Peteroranges

Dịch

Lắng nghe các bạn học sinh. Họ thích loại hoa quả nào. Hoàn thành cột Thích

Answer

Đang cập nhật...

B. What fruits don’t student like? Complete the Don’t like column.

Dịch

Các bạn học sinh không thích loại hoa quả nào. Hoàn thành cột không thích.

Answer

Đang cập nhật...

C. Talk with a partner. What foods do you like? What food don’t they like?

EX:

I like apples, but I don’t like carrots

I like fruits, but I don’t like vegetables

Dịch

Nói với bạn cùng nhóm. Bạn thích đồ ăn gì và không thích đồ ăn gì?

Ví dụ:

Tớ thích  táo, nhưng tớ không thích cà rốt

Tớ thích hoa quả, nhưng tớ không thích rau

Answer

I like apples, but I don’t like pears

I like pineapples, but I don’t like starfruits

I like plums, but I don’t like dragon fruits

Học sinh tự thực hành với bạn của mình. Sử dụng tên các loại quả mà em thích và không thích.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 5: I like fruit - Preview do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM