Unit 5 lớp 10 Friends Global 5I Culture

Xuất bản: 31/10/2022 - Cập nhật: 09/11/2022 - Tác giả:

Unit 5 lớp 10 Friends Global 5I Culture trang 68 (Chân trời sáng tạo) với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 5 Chân trời.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 5I Culture : Unit 5 - Ambition thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Friends Global - Chân trời sáng tạo. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 5 lớp 10 Friends Global 5I Culture

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 68 Tiếng anh 10 Chân trời sáng tạo như sau:

Câu hỏi 1. Speaking. Work in pairs. Look at the photo. Are there Body Shop stores in your country? What do they sell? (Nói. Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức hình. Có cửa hàng The Body Shop nào ở đất nước bạn không? Họ bán cái gì?)

Gợi ý đáp án:

- There are many The Body Shop stores in my country. They sell products for body, face and hair. (Có rất nhiều cửa hàng The Body Shop ở nước tôi. Họ bán sản phẩm dành cho cơ thể, da mặt và tóc)

Câu hỏi 2. Read the text and fill in the gaps with the words below. (Đọc đoạn văn và điền vào chỗ trống với các từ dưới đây)

as     got     in     later     of (x2)     that     to (x3)

Gợi ý đáp án:

1. in

2. as

3. to

4. got

5. to

6. that

7. later

8. to

9. of

10. of

Tạm dịch:

Anita Roddick

Anita Perilli sinh năm 1942 tại Littlehampton, một thị trấn phía nam nước Anh. Sau khi rời trường học, cô đã đượcđào tạo như một giáo viên tiếng Anh, nhưng trước khi tìm được việc làm, cô quyết định đi du lịch vòng quanh thế giới. Khi Anita trở về Anh Quốc, cô gặp một người đàn ông Scotland tên là Gordon Roddick. Họ đã yêu nhau và kết hôn với nhau. Họ có hai cô con gái và chuyển đến Brighton.

Chính tại đó vào năm 1976, Anita Roddick đã mở cửa hàng Body Shop đầu tiên. Cô ấy muốn bán mỹ phẩm thiên nhiên và không thử nghiệm trên động vật. Cô cũng tái chế các chai lọ chứa sản phẩm của mình: khách hàng có thể mang chúng quay trở lại cửa hàng và đổ đầy chúng. Sáu tháng sau, cô mở một cửa hàng khác, và đến năm 1991, đã có bảy trăm cửa hàng Body Shop. Đến năm 2004, Body Shop đã có hơn 2.000 cửa hàng với 71 triệu khách hàng tại 51 quốc gia.

Anita Roddick rất đam mê các vấn đề xã hội và môi trường. Cô ấy đã quyên góp tiền cho nhiều tổ chức từ thiện. Cô tham gia các cuộc biểu tình chống toàn cầu hóa và chỉ trích các công ty dầu mỏ lớn đã không đầu tư vào năng lượng tái tạo.

Ở giai đoạn cuối đời, cô bán Body Shop cho L'Oréal, một trong những công ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới. Nhiều khách hàng của cô đã tỏ ra tức giận, nhưng cô đã tặng hầu hết 10 số tiền của mình cho các tổ chức từ thiện. Bà mất năm 2007 ở tuổi 65.

Câu hỏi 3. Read the text again and answer the questions. (Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi)

Gợi ý đáp án:

1. Where did Roddick go after she left school?

→ She travelled around the world.

2. Where did she live when she opened her first Body Shop store?

→ She lived in Brighton.

3. What was different about the Body Shop products?

→ They were natural and not tested on animals.

4. Why did some of her customers feel angry?

→ Because she sold Body Shop to L’Oréal

Tạm dịch:

1. Roddick đi đâu khi cô học xong?

→ Cô ấy đi du lịch vòng quanh thế giới.

2. Cô ấy đã ở đâu khi mở cửa hàng Body Shop đầu tiên.

→ Cô ấy ở Brighton.

3. Những sản phẩm của Body Shop có khác biệt gì?

→ Chúng từ thiên nhiên và không thử nghiệm trên động vật.

4. Tại sao những khách hàng của cô ấy lại nổi giận?

→ Tại vì cô ấy bán Body Shop cho tập đoàn L’Oréal.

Câu hỏi 4. Listen to a radio programme about the Tata family. Put their business activities in the order they are mentioned.

(Nghe chương trình radio về gia đình Tata. Xếp các hoạt động kinh doanh của họ theo thứ tự mà chúng được đề cập)

1. Steel (Thép)

2. Electricity (Điện)

3. Indian Institute of Science (Viện Khoa học Ấn Độ)

4. Cotton (Bông)

5. Tata Airlines (Hãng hàng không Tata)

Gợi ý đáp án:

4 - 3 - 1 - 2 - 5

Nội dung bài nghe:

Jamsetji Nusserwanji Tata was in Indian industrialist and entrepreneur. He was one of the most influencer people in the world of industry. And he’s often called “The father of Indian industry”. It all strarted in 1858 when Jamsetji joined his father’s export trading business. He worked there until he was 29, when he started his own company, a cotton mill. He went on to establish several other cotton mills. His company became famous for being efficient and producing the best quality cotton. In 1898, Tata donated 14 buildings for the Research Institute that later became the Indian Institute of Science. His family gave a lot of money for education and scientific research and helped the progress of Science in India. In 1901, Tata began organizing last steel factories. After he died, in 1904, his two sons continued his steel companies until they became the largest private steel maker in India. Tata steel, in fact, became one of the largest steel companies in the world. Tata family went on to create many companies including the Tata power company, India’s largest private electric company. And in 1932, Tata airlines which eventually became Indian airlines. Since then, they have also bought a London-based tea copany and British car companies, Jaguar and Land Rover. The Tata family have been incredibly successful and have done a lot to help people in India. Their business empire is still going strong today.

Tạm dịch:

Jamsetji Nusserwanji Tata là một nhà công nghiệp và doanh nhân người Ấn Độ. Ông là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong ngành công nghiệp thế giới. Ông thường được gọi là "Cha đẻ của ngành công nghiệp Ấn Độ". Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1858 khi Jamsetji tham gia vào công việc kinh doanh xuất khẩu của cha mình. Ông ấy đã làm việc ở đó cho đến năm 29 tuổi, khi ông ấy thành lập công ty riêng của mình, một nhà máy sản xuất bông. Ông tiếp tục thành lập những nhà máy sản xuất bông khác. Công ty của ông trở nên nổi tiếng vì hiệu quả và sản xuất bông chất lượng tốt nhất. Năm 1898, Tata đã tặng 14 tòa nhà cho Viện Nghiên cứu mà sau này trở thành Viện Khoa học Ấn Độ. Gia đình ông đã chi rất nhiều tiền cho giáo dục, nghiên cứu khoa học và giúp đỡ sự tiến bộ của Khoa học ở Ấn Độ. Năm 1901, Tata bắt đầu tổ chức các nhà máy thép cuối cùng. Sau khi ông mất, vào năm 1904, hai người con trai của ông tiếp tục quản lý các công ty thép của gia đình cho đến khi họ trở thành nhà sản xuất thép tư nhân lớn nhất ở Ấn Độ. Trên thực tế, thép Tata đã trở thành một trong những công ty thép lớn nhất thế giới. Gia đình Tata đã tiếp tục thành lập nhiều công ty, bao gồm cả công ty điện Tata, công ty điện tư nhân lớn nhất Ấn Độ. Và vào năm 1932, hãng hàng không Tata cuối cùng trở thành hãng hàng không Ấn Độ. Kể từ đó, họ cũng đã mua một công ty chè có trụ sở tại London và các công ty xe hơi của Anh là Jaguar và Land Rover. Gia đình Tata đã vô cùng thành công và đã làm được rất nhiều điều để giúp đỡ người dân Ấn Độ. Đế chế kinh doanh của họ vẫn đang phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay.

Câu hỏi 5. Listen again. Are the sentences true or false? Write T or F. (Nghe lại. Những câu sau đúng hay sai? Viết T hoặc F)

1. Jamsetji Nusserwanji set up his own business as soon as he left school.

2. Tata companies worked fast and created excellent products.

3. Tata had one son who managed his steel companies.

4. Tata Airlines became a new company with a new name.

Tạm dịch:

1. Jamsetji Nusserwanji đã bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình ngay khi rời ghế nhà trường. .

2. Các công ty của Tata đã làm việc nhanh chóng và tạo ra những sản phẩm xuất sắc.

3. Tata có một người con trai quản lý các công ty thép của mình.

4. Hãng hàng không Tata trở thành công ty mới với tên gọi mới.

Gợi ý đáp án:

1. F

2. T

3. F

4. T

Câu hỏi 6. Speaking. Work in pairs. Ask and answer the questions. (Nói. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi)

Gợi ý đáp án:

1. Where are the entrepreneurs below from? What are they famous for?

→ Coco Chanel is from France. She owned Chanel - a French luxury fashion house which is famous for clothes, accessories, perfumes and cosmetics.

→ Walt Disney is from US. He was a co-founder of Disney Brother Cartoon which became The Walt Disney company.

→ Steve Jobs is from US. He was an American co-founder of Apple Inc.

2. Do you know any entrepreneurs from Viet Nam? What are they famous for?

→ Pham Nhat Vuong is a successful entrepreneur from Vietnam. He is the founder of Vingroup which focuses on technology, industry, real estate development, retail, and services ranging from healthcare to hospitality.

Tạm dịch:

1. Những doanh nhân dưới đây đến từ đâu? Họ nổi tiếng về cái gì?

→ Coco Chanel đến từ Pháp. Bà sở hữu Chanel - một hãng thời trang cao cấp của Pháp nổi tiếng với quần áo, phụ kiện, nước hoa và mỹ phẩm.

→ Walt Disney đến từ Hoa Kỳ. Ông là người đồng sáng lập Disney Brother Cartoon, sau này trở thành The Walt Disney.

→ Steve Jobs đến từ Hoa Kỳ. Ông là người Mỹ đồng sáng lập Apple Inc.

2. Bạn có biết doanh nhân nào đến từ Việt Nam không? Họ nổi tiếng về cái gì?

→ Phạm Nhật Vượng là một doanh nhân thành đạt đến từ Việt Nam. Ông là người sáng lập Vingroup tập trung vào phát triển công nghệ, công nghiệp, bất động sản, bán lẻ và các dịch vụ từ chăm sóc sức khỏe đến khách sạn.

Xem các bài tập khác thuộc UNIT 5:

- Kết thúc nội dung Unit 5 lớp 10 Friends Global 5I Culture - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 5 On screen: 5I Culture của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM