Unit 5 Language Focus Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 16/12/2021 - Cập nhật: 31/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 5 Language Focus trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 5 Language Focus tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Language Focus

A. Listen and read.
Then repeat the conversation and replace the words in blue.

Unit 5 Language Focus Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Dịch

- Yêu cầu: Nghe và đọc, sau đó đọc lại đoạn hội thoại và thay thế các từ màu xanh

- Hội thoại:

1. Stig: Mấy cậu có đói không? Các cậu có muốn ăn trưa không?

Minh: Có, tớ thật sự rất đói

Maya: Tớ cũng vậy

2. Stig: Đây là món ăn truyền thông của Thụy Điển. Các câu có thích ăn cá không vậy?

Minh: Có, tớ có thích.

Maya: Chắc chắn là tớ cũng thích

3. Stig: Nó thực sự rất là ngon

4. Stig: Xong rồi đây, Maya cậu có ổn không vậy?

Maya: Xin lỗi, tớ không đói nữa

Minh: Tớ cũng vậy.

Answer

Học sinh tự thực hành đọc lại đoạn hội thoại

B. Practice with a partner. Replace any words to make your own conversations

Dịch

Luyện tập cùng bạn. Thay thế bất kể từ nào để có thể tạo ra đoạn hội thoại của riêng bạn

Answer

A: Are you hungry? Do you want to eat breakfast?

B: Yes, I am really hungry.

C: So am I

A: This is a famous Vietnamese food. Do you like beef noodle soup?

B. Yes, I do

C: Sure

A: Wait for minute, it is very delicious………. Here you are.

B: Thank you very much.

C. It is amazing, thanks.

C. Countable noun and uncountable noun? Are the foods below countable or countable. Write C for countable and U for uncountable. Then discuss which foods you like/ don’t like and why

Dịch

Danh từ đếm được và danh từ không đếm được? Những loại đồ ăn dưới đây là danh từ đếm được hay không đếm được. Viết C với danh từ đếm được, U với danh từ không đếm được. Sau đó bàn luận xem bạn thích/không thích loại đồ ăn nào và lý do tại sao.

Answer

1.C2.C3.C4.U5.C6.U
7.U8.U9.C10.C11.U12.U

I don’t like chocolate, because it can make me fat

I like fish, because it is delicious

D. Complete the conversation. Write like or likes. Then listen and check your answers

Nadine: I'm hungry. Let's have lunch.

Stig: OK. Do you ... rice and beans

Nadine: Well, I ... rice, but i don't ... beans

Stig: How about Sarah? Does Sarah ... rice?

Nadine: Yes, she dose. She ... beans too.

Stig: How about tim?

Nadine: He ... beans, but he dosen't ... rice.

Stig:Hmmm...Let's eat soup. We all ... soup!

Dịch

- Yêu cầu: Hoàn thành đoạn hội thoại sau. Viết like hoặc likes. Sau đó nghe và kiểm tra lại đáp án.

- Hội thoại:

Nadine: Tớ đang đói. Chúng ta đi ăn trưa đi.

Stig: Ok. Cậu ... cơm và đậu không?

Nadine: Ừ, tớ ... cơm nhưng tớ không ... đậu

Stig: Thế còn Sarah thì sao? Cô ấy có ... cơm không?

Nadine: Có , cô ấy có thích. Cô ấy cũng ... cả đậu nữa.

Stig: Thế còn Tim thì sao

Nadine: Anh ấy ... ăn đậu, nhưng anh ấy lại không ... ăn cơm.

Stig:..Hmmm hay là ăn canh đi. Chúng ta đều ... ăn canh mà

Answer

12345678
likelikelikelikelikeslikeslikelike

E. Play tic-tac-toe
: Turn to page 134 and follow the instructions

Dịch

Chơi trò chơi. Mở trang 134 và làm theo hướng dẫn

Answer

Học sinh chơi trò chơi trên lớp

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 5: I like fruit - Language Focus do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM