Unit 5 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 09/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 5 Getting Started trang 48-49 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 5.

Giải bài tập Unit 5 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Getting Started

Geography Club

I. Listen and read

Alice: Hello, welcome to our Geography Club. (Knock out door)

Alice: Come in, Elena. We're just starting now. But remember you must always be on time.

Elena: Sure. Sorry.

Alice: Today I'm going to talk about some natural wonders of Viet Nam.

Nick: Great! What's that in the first picture?

Alice: It's Ganh Da Dia in Phu Yen.

Elena: Wow. It looks amazing!

Nick: Is picture 2 Ha Long Bay?

Alice: Right. What do you know about it?

Nick: It has many island.

Alice: Yeah! The scenery is wonderful. This picture shows Tuan Chau, a large island.

Tommy: How about picture 3?

Dịch

Alice: Xin chào, chào mừng đến với Câu lạc bộ Địa lý của chúng tôi. (Gõ cửa)

Alice: Vào đi, Elena. Bây giờ chúng ta mới bắt đầu. Nhưng hãy nhớ bạn phải luôn đúng giờ.

Elena: Chắc chắn. Lấy làm tiếc.

Alice: Hôm nay tôi sẽ nói về một số kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.

Nick: Tuyệt vời! Đó là gì trong bức tranh đầu tiên?

Alice: Đó là Gành Đá Đĩa ở Phú Yên.

Elena: Chà. Nó trông tuyệt vời!

Nick: Hình 2 có phải Vịnh Hạ Long không?

Alice: Đúng vậy. Bạn biết gì về nó?

Nick: Nó có nhiều hòn đảo.

Alice: Vâng! Phong cảnh thật tuyệt vời. Hình này cho thấy Tuần Châu, một hòn đảo lớn.

Tommy: Còn hình 3 thì sao?

II. Complete the following sentences with the words from the box. scenery natural wonders wonderful islands

Scenery      natural     wonders   wonderful     islands

1. Peopte didn't make Ganh Da Dia. They are................ rocks.

2. Ha Long Bay has thousands of big and small ..............

3. The town is charming and the surrounding .......... is amazing.

4. It’s .................  to visit Ban Gioc Waterfall in September.

5. There are many natural and man-made......... in Viet Nam

Answer

1. naturaL

2. islands

3. scenery

4. wonderful

5. wonder

III. Listen and repeat the words, then label the pictures.

1.mountain        2.river       3. waterfall

4. forest            5.cave       6. desert

7. beach         8. island

Answer

a. desert

b. island

c. cave

d. river

e. waterfall

f. mountain

g. forest

h. beach

IV. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions.

1. Which is an island in Viet Nam?

A.Con Dao

B. Son Doong

2. Where is Mount Fansipan?

A. In Lao Cai

B. In Quang Binh

3. Which of the following is a national park?

A.Thong Nhat Park

B. Cat Tien Park

4. Which of the following wonders ts a cave?

A. Cuc Phuong

B. Phong Nha

5. Which is a natural wonder in Australia?

A. Mount Everest

B The Great Barrier Reef

Answer

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5: Natural wonders of Vietnam - Getting started sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM