Unit 5 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 18/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 5 Comprehension trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 5 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 5 Comprehension

A. Choose the correct answers for Foodscapes.

1. What is the article about?

a. photos made using food         b. how to make photos            c. sea animals

2. What is Carl Warner's job?

a. photographer                          b. gardener                              c. cook

3. What does the word "landscape" mean?

a. how an area looks                  b. how a city looks                    c. a painting

4. How long does it take Warner to make each foodscape?

a. 2 or 3 days                              b. 4 or 5 days                            c. 1 week

5. What are the trees made out of?

a. apples                                     b. oranges                                 c. pineapples

Dịch

Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung Foodscapes

Answer

12345
AAABC

B. Complete the word web

Unit 5 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Dịch

Hoàn thành bảng từ sau

Answer

1. Carl Warner

2. Islands

3. fruit

4. Pineapples

C. Talk with a partner. How is food in your country different from food in other countries.

Answer

The food of our country is more flavorful and has its own unique flavors. Because we often use a lot of different spices when cooking.

Dịch

Thảo luận với bạn của mình về việc đồ ăn ở quốc gia mình khác gì so với đồ ăn ở các đất nước khác

Gợi ý trả lời

Các món ăn của nước ta đậm đà và có những hương vị đặc trưng riêng. Vì chúng ta thường sử dụng rất nhiều loại gia vị khác nhau khi nấu nướng.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 5: I like fruit - Comprehension do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM