Unit 4 Video Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 10/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 Video trang 47 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 4 Video tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Video

Before you watch

Circle the words you think you will hear to describe the Cason's family.

Unit 4 Video Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình 1

Answer

- happy

- fun

- big

While you watch

A. Check your answers to the Before You Watch question

Answer

Đang cập nhật...

B. Watch the video again. Circle T for True or F for False.

1. Life in a big family is difficult.TF
2. All children in the Cason family go to the same school.TF
3. All the children have their own bedrooms.TF
4. The younger brothers and sisters fight a lot.TF
5. Dave Cason says his family is happy.TF

Dịch

1. Cuộc sống trong một gia đình nhiều thế hệ là khó khănTF
2. Mọi trẻ con trong gia đình Cason đều học trường giống nhauTF
3. Tất cả đửa trẻ đều có giường riêng của chúngTF
4. Các em trai và em gái hay đánh nhauTF
5. Dave Cason nói gia đình của anh ấy vui vẻTF

Answer

Đang cập nhật...

After you watch

Talk with a partner. Do you know any big families? What are they like? Do you want to have a big family?

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn của em nói về đại gia đình mà em biết.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 4: This is my family - Video do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM