Unit 4 Skills 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 09/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 Skills 2 trang 45 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 4.

Giải bài tập Unit 4 Skills 2 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Skills 2

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 45 về kĩ năng nghe và viết.

Listening

I. Listen to the conversatuon between Khang and Vy and tick T (True) or F (False)

T

F

1. Vy lives in the centre of Ho Chi Minh City.

2.There is a big market near her house.

3. The streets are arrow

4. The schools are faraway.

5. There are some factories near her neighbourhood.

Answer

1. F

2.T

3. F (The streets are wide)

4. T

5. T

II. Listen to the conversation again and fill the blanks

What Vy likes

- many shops, restaurants and (1) .... in her neighbourhood.

- (2) ... streets

- helpful and (friendly) ... people.

What Vy dislikes

- too (4) ... school.

- dirty air

- noisy and (5) ... streets.

Anwer

(1) art gallery

(2) wide

(3) friendly

(4) far

(5) crowded

Audio script

Khang: Where do you live?

Vy: I live in the suburbs of Ho Chi Minh city.

Khang: What do you like about it?

Vy: There are many things I like about it. There's a  big market near my house. There are also many shops, restaurants and art galleries here. The streets are wide. The people here are helpful and friendly.

Khang: What do you dislike about it?

Vy: The schools are too far away. There are also some factories near here, so the air isn't very clean and the streets are noisy and crowded.

Writing

III. Tick what you like or dislike about a neighbourhoods

Likes

Dislikes

1.  sandy beaches

2. heavy traffic

3. many modern buildings and offices

4. peaceful streets

5. good restaurants and cafes

6. sunny weather

7. helpful and friendly people.

8. many shops and markets.

Answer

Học sinh tự thực hành trên lớp

IV. Write a paragraph of about your neighbourhoods saying what you like and dislike about it. Use Khang's blog as model

Answer

I live in the coastal area of Thanh Hoa City. There are few things. I like about my neighbourhood. The food here is delicious and cheapt. The people is kind and friendly and the weather is nice. However, there are two things dislike about it:  the people are crowded and the sea is polluted.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood - Skills 2 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM