Unit 4 Skills 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 09/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 Skills 1 trang 44 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 4.

Giải bài tập Unit 4 Skills 1 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Skills 1

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 44 về kĩ năng đọc và nói.

Reading

I. Read Khang's blog. Look at the words in the box then find them in the text and underline them. What do they mean?

Unit 4 Skills 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 1

Answer

- suburbs (n): thuộc vùng ngoại ô

- dislike (v): Không thích

- Outdoor (adj): ở ngoài trời

II. Read Khang's blog again and fill the table with the information.

Likes

Dislikes

beautiful parks

...

Answer

Likes

Dislikes

Beautifiul parks

sandy beaches

fine weathers

friendly people

better food

many modern buidlings and offices

the street are busy anf crowded

III. Read Khang’s blog again. Then answer the questions.

1. Where is Khang’s neighbourhood?

2. Why is his neighbourhood great for outdoor activities?

3. What are the people in his neighbourhood like?

4. How are the streets in his neighbourhood?

Answer

1. He lives in the suburbs of Da Nang city

2. Because it has beautiful parks, sandy beaches and fine weather.

3. They are more friendly

4. The streets are busy and crowded

Speaking

IV. Make notes about your neighbourhood. Think about what you like / dislike about it.

Likes

Dislikes

- Delicious and cheap food

- Nice and friendly people

- Bad weather

- Crowed people

- Polluted sea

V. Work in pairs. Ask and answer about what you like and dislike about your neighbourhood.

Example

A: Where do you live?

B: I live in the suburbs of Da Nang City.

A: What do you like about it?

B: The weather is fine. The people are friendly and the food is good

A: What do you dislike about it?

B: The streets are busy and crowded.

Answer

Học sinh tự thực hành theo cặp trên lớp.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM