Unit 4 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản ngày 09/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 Pronunciation trang 43 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 4 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Pronunciation

A. Listen and repeat

1. Do you have a sister?

2. Do they have cousins?

3. Does he have a brother?

4. Does he have an aunt?

5. Does she have a nephew?

6. Does he have a niece?

Answer

Học sinh tự thực hành

B. Listen and answer. Circle the words you hear.

1. (Does she / Do they) have a cousin?

2. (Do they / Do you) have an aunt?

3. (Do they / Does he) have younger brothers?

4. (Does she / Do they) have a baby sister?

5. (Do they / Does she) have aunts and uncles?

Answer

Đang cập nhật...

C. Work with a partner. Take turns to read the questions in B, stressing the correct words.

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn của em. Thay nhau đọc những câu hỏi ở phần B, nhấn trọng âm ở những từ đúng.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 4: This is my family - Pronunciation do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM