Unit 4 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 4 Pronunciation trang 43 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Giải bài tập Unit 4 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 Pronunciation

A. Listen and repeat

1. Do you have a sister?

2. Do they have cousins?

3. Does he have a brother?

4. Does he have an aunt?

5. Does she have a nephew?

6. Does he have a niece?

Answer

Học sinh tự thực hành

B. Listen and answer. Circle the words you hear.

1. (Does she / Do they) have a cousin?

2. (Do they / Do you) have an aunt?

3. (Do they / Does he) have younger brothers?

4. (Does she / Do they) have a baby sister?

5. (Do they / Does she) have aunts and uncles?

Answer

Đang cập nhật...

C. Work with a partner. Take turns to read the questions in B, stressing the correct words.

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn của em. Thay nhau đọc những câu hỏi ở phần B, nhấn trọng âm ở những từ đúng.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4: This is my family - Pronunciation sách Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cao Linh (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM