Unit 4 lớp 6 Vocabulary trang 38 SGK Tiếng Anh

Xuất bản: 05/12/2019 - Tác giả:

Danh sách từ vựng Unit 4 lớp 6 Vocabulary được Đọc Tài Liệu biên soạn chi tiết, bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6 mới nhất.

Tổng hợp từ vựng Unit 4 lớp 6 Vocabulary trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo từ vựng Unit 4 lớp 6 My neighbourhood để chuẩn bị bài học cũng như ôn tập từ vựng cần nhớ.

Unit 4 lớp 6 Vocabulary trang 38 SGK Tiếng Anh

» Bài trước: Skills Review 1 lớp 6 trang 37

- statue /ˈstætʃ·u/ (n): tượng

- square /skweər/ (n): quảng trường

- railway station /ˈreɪl.weɪ ˌsteɪ.ʃən/ (n): nhà ga

- cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ

- memorial /məˈmɔːr.i.əl/ (n): đài tưởng niệm

- left /left/ (n, a): trái

- right /raɪt/ (n, a): phải

- straight /streɪt/ (n, a): thẳng

- narrow /ˈner.oʊ/ (a): hẹp

- noisy /ˈnɔɪ.zi/ (a): ồn ào

- crowded /ˈkraʊ.dɪd/ (a): đông đúc

- quiet /ˈkwaɪ ɪt/ (a): yên tĩnh

- art gallery /ˈɑːt ˌɡæl.ər.i/ (n): phòng trưng bày các tác phẩm nghệ thuật

- backyard /ˌbækˈjɑːrd/ (n): sân phía sau nhà

- cathedral /kəˈθi·drəl/ (n): nhà thờ lớn, thánh đường

- convenient /kənˈvin·jənt/ (adj): thuận tiện, thuận lợi

- dislike /dɪsˈlɑɪk/ (v): không thích, không ưa, ghét

- exciting /ɪkˈsaɪ.t̬ɪŋ/ (adj): thú vị, lý thú, hứng thú

- fantastic /fænˈtæs·tɪk/ (adj): tuyệt vời

- historic /hɪˈstɔr ɪk/ (adj): cổ, cổ kính

- inconvenient /ˌɪn·kənˈvin·jənt/ (adj): bất tiện, phiền phức

- incredibly /ɪnˈkred·ə·bli/ (adv): đáng kinh ngạc, đến nỗi không ngờ

- modern /ˈmɑd·ərn/ (adj): hiện dại

- pagoda /pəˈɡoʊ·də/ (n): ngôi chùa

- palace /ˈpæl·əs/ (n): cung điện, dinh, phủ

- peaceful /ˈpis·fəl/ (adj): yên tĩnh, bình lặng

- polluted /pəˈlut/ (adj): ô nhiễm

- suburb /ˈsʌb·ɜrb/ (n): khu vực ngoại ô

- temple /ˈtem·pəl/ (n): đền, điện, miếu

- terrible /ˈter·ə·bəl/ (adj): tồi tệ

- workshop /ˈwɜrkˌʃɑp/ (n) phân xưởng (sản xuất, sửa chữa...)

» Bài tiếp theo: Unit 4 lớp 6 Getting Started

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được danh sách từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 4 My neighbourhood . Mong rằng những bài hướng dẫn giải Tiếng Anh 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM